U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti

Potrebe u kulturi

28.07.2014

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. Rok za prijavu je 19. rujna 2014. [više]

Na Summitu u Londonu UNICEF, jedan od domaćina, predstavio je podatke koji su potvrdili da je potrebno što hitnije smanjiti stopu ženskog genitalnog sakaćenja

Girl summit 2014.

28.07.2014

London je bio domaćin prvog Girl Summita koji počiva na premisi da diljem svijeta živi 3.5 milijarde djevojaka i žena koje mogu učiniti promjenu. [više]

Odaberi