Nacionalna zaklada raspisala poziv za iskaz interesa za suradnju na razmjeni znanja i iskustava

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je Poziv za iskaz interesa za inicijalnu suradnju u području provođenja suradnje na razmjeni znanja i iskustava.

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom na razmjeni znanja i iskustava sastoji se od dva dijela i to:

1) RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA KROZ suradnju na Euro-Mediteranu u okviru zajedničkih programa s Nacionalnim mrežama organizacija civilnoga društva u 42 zemlje uključene u Zakladu Anna Lindh (KEEP A)

Nacionalna zaklada ovom inačicom Poziva za iskaz interesa želi potaknuti suradnju između članica Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu s organizacijama članicama nacionalnih ALF mreža u zemljama Euro-Mediterana u svrhu povezivanja koje bi prethodilo EURO-MED FORUMU 2020, događanju koje će okupiti veliki broj predstavnika/ca organizacija civilnoga društva i ostalih dionika s područja Euro-Mediterana, a koje će održati u travnju 2020. godine u Šibeniku.

2) RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA KROZ suradnju organiziranoga civilnoga društva u okviru priprema za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (KEEP B)

Nacionalna zaklada ovom inačicom Poziva za iskaz interesa želi potaknuti suradnju između organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj i organizacijom civilnoga društva iz države koja je već predsjedala Vijećem EU (od 2010. do sada) te je povezana s temom koja predstavlja područje suradnje kako je utvrđeno od strane hrvatskih partnera.
O

vaj oblik povezivanja značajan je s obzirom na potrebu da se organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj aktivno pripreme za svoj doprinos provedbi aktivnosti tijekom predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

Prijave će se zaprimati kontinuirano a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.

Visina financijske podrške: do 40.000,00 kn

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr

Share via email

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *