Psihijatrica Maja Vukoja održala grupnu terapiju za onkološke pacijentice

Tema sedme radionice koju je vodila psihijatrica Maja Vukoja, na kojoj je sudjelovalo 13 žena, bila je “Putovanje u prošlost slikom i riječju”, na kojoj su zainteresirane žene imale priliku osvijestiti određene rane etape života kroz tehnike crtanja te kroz razgovor s konačnim naglaskom na pozitivno razmišljanje.