Udruga LET objavila brošuru za bivše zatvorenike „Upoznaj svoja prava!”

Brošura, objavljena u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku, u sklopu EU projekta “Novi život”, dijelit će se po zatvorima i centrima za socijalnu skrb, a dostupne su i online na stranicama Udruge LET.