Hrvatska

Hrvatska Nekategorizirano

U projekt “Slikom do smisla” kao predavač se uključio jedan od najvećih hrvatskih filmskih snimatelja Mario Sablić

Mario Sablić trenutačno je profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, a dobitnik je, među ostalim, 4 godišnje nagrade “Nikola Tanhofer” Hrvatske udruge filmskih snimatelja, nagrade na Danima hrvatskog filma 2002. za kratkometražni igrani film „Sigurna kuća“ te Roselle Park Loves Shorts 2016. za kratkometražni igrani film „Oko za oko“.