O nama

Civilno društvo.hr je informacijska platforma o djelovanju organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koju je pokrenula Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Cilj je predstaviti brojnost i raznovrsnost aktivnosti projekata i inicijativa organizacija civilnoga društva, financiranih iz domaćih i stranih izvora, te projekata koje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kako bi se pokazala dobrobit koju provedba projekata donosi za razvoj civilnog društva i društvo u cjelini.

Izvršna urednica: Ruža Beljan

Stavovi u tekstovima, intervjuima i prikazima koji se objavljuju na portalu Civilno društvo nisu nužno stavovi Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Preuzimanje sadržaja: Molimo sve medije da prilikom preuzimanja originalnog sadržaja s portala Civilno društvo navedu izvor.