Hrvatska

Hrvatska Nekategorizirano

U Međimurju prvi Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu

U Pribislavcu u Međimurju bit će izgrađen Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, prvi u Hrvatskoj, za koji je osigurano 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Ravnateljica MURID-a Silvija Pucko istaknula je da je rana intervencija unatrag deset godina prepoznata na svjetskoj i nacionalnoj razini kao jedna od najvažnijih prvih usluga za djecu i roditelje.