Nekategorizirano

Aktivizam Nekategorizirano

Revija dječjih filmova na Frooom! Youtube kanalu

Frooom! revija dječjih filmova nastalih kroz 2019. godinu moći će se pogledati od petka, 7. svibnja, od 16 sati, na Frooom! Youtube kanalu. Filmovi će biti raspoređeni po razinama radionica, u tri playliste po razinama radionica (početna, napredna i majstorska radionica). Filmovi će biti dostupni do petka, 14. svibnja.

Nekategorizirano

Novinarska radionica posvećenu pisanju o položaju migranata

Program se održava 14. i 15. svibnja i namijenjen je medijskim radnicama i radnicima, kao i studenticama i studentima novinarstva, koji će se u njegovu sklopu educirati o migrantima kao ranjivoj društvenoj skupini i osposobljavati za istraživačko i analitičko pisanje o problemima s kojima se migranti u Hrvatskoj suočavaju.

Nekategorizirano

Udruge nude pomoć bivšim zatvorenicima

Udruga LET i Društvo za socijalnu podršku pozivaju bivše zatvorenike da se, ukoliko im je potrebna psihološka ili bilo kakva pomoć, slobodno obrate za pomoć i savjet. Do sada je više od 100 korisnika bilo uključeno u neki vid pomoći.