Oznaka: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice