Oznaka: opća vojna obveza

Nekategorizirano Stajališta

Discipliniranje kičme

Kako je odjednom narasla podrška uvođenju redovnog vojnog roka? Prema istraživanju agencije Promocija plus anketirani građani smatraju da će vojni rok mlade ‘naučiti disciplini’ i ‘generalno ih pripremiti za život’.