Oznaka: Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Hrvatska Nekategorizirano

Procjena potreba organizacija civilnoga društva za jačanje njihovih kapaciteta u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2021. – 2027.

Cilj provođenja procjene potreba je istražiti stavove predstavnika organizacija civilnoga društva o prioritetima financiranja aktivnosti u okviru četiri glavna prioriteta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (tržište rada, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje i zdravstvo) te utvrditi kapacitete OCD-a za provedbu projekata financiranih sredstvima ESI fondova.