Oznaka: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba