Mogu.Želim.Znam! i nakon završenog projekta

Udruga Praktikum provodila je projekt koji je privukao nove mlade volontere.