Intervjui, Nekategorizirano

Medijska pismenost je niska, ali raste

Za Inkluziju govori Danijel Labaš, pro­fe­sor na Fakultetu hrvatskih studija, pred­sjednik Društva za komunikacijsku i me­dij­sku kulturu – DKMK – i predstoj­nik Od­sjeka za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija. Društvo za komunikacij­sku i medijsku kulturu različitim projek­tima promiče i osvještava potrebu me­­dij­skog opismenjavanja svih građana i za­­la­že se za uvođenje medijskog odgoja u škole.

Piše: Andrija Tunjić, Inkluzija

Treba znati čitati između redaka kako medij konstruira stvarnost umjesto da je prenosi
Profesore Labaš, vaša udruga slavi dese­tu godišnjicu djelovanja i postojanja. Vje­rojatno ste dosta učinili ili ste, s ob­zi­rom na kompleksnost naših medija, još na početku?
Naše Društvo potaknulo je mnoge pozitiv­ne procese u našem odgojno-obrazovnom sustavu i u samome društvu. Samo da smo bilježili sve radionice i predavanja od trenutka kada smo se počeli okupljati, još tamo 2008. nakon Komunikološke škole Ma­tice hrvatske, vjerojatno bismo došli i do više od 1.500 održanih predava­nja i radio­nica o medijskoj pismenosti te do više od četrdeset i pet tisuća polaznika i sudionika po vrtićima, školama, raznim stručnim i znanstvenim skupovima, centrima za dje­cu, mlade i obitelji, knjižnicama, župama i drugdje.

Zašto ste osnovali i DKMK?
Osnovali smo ga kako se medijima, medij­skim odgojem i obrazovanjem ne bismo bavili samo teorijski i pišući članke o potrebi poboljšanja medijske i komunikacij­ske kulture naših sugrađana nego i kako bismo djelovali praktično. Ideja je došla od naših studenata, većim dijelom polaz­ni­ka Komunikološke škole Matice hrvatske, koju vodimo sadašnji pročelnik Odjela za medije Matice hrvatske i potpredsjednik DKMK-a profesor Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti i ja. S nama je od 2008. kao polaznica Komunikološke škole Matice hrvatske i docentica i potpredsjednica DKMK-a Lana Ciboci, koja je sa svojim kolegicama i kolegama bila i ostala svojevrsni spiritus movens mnogih naših inicijativa i projekata.

 

Cjelokupan intervju pročitajte na stranici matica.hr/inkluzija

 

………………………………………………………………..

Tekst je objavljen u okviru projekta “Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Nositelj projekta je Matica hrvatska, a partneri su Udruga Pragma i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Ukupna vrijednost projekta je 1.393.707,02 kuna.

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama edukacijom novinara i proizvodnjom medijskih sadržaja, s naglaskom na socijalnu uključenost kroz kulturu. Projektom je predviđen redoviti prilog dvotjednika Vijenac pod naslovom Inkluzija, u sklopu kojega će tijekom 24 mjeseca biti objavljeno ukupno 1320 kartica teksta.