EHO, Nekategorizirano

Otvoren natječaj za sudjelovanje u medijskom projektu SIMS; prijaviti se mogu studenti novinarstva

Otvorene su prijave studenata diplomskog studija novinarstva za sudjelovanje u projektu SIMS od ožujka do srpnja 2021. Traju do 15. veljače 2021. ili do popunjenja kapaciteta.
Centar za razvoj mladih u partnerstvu s udrugom Pragma raspisuje natječaj za sudjelovanje u projektu SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr za 15 sveučilišnih prvostupnika novinarstva (studenata diplomskog studija novinarstva).

Obveze studenata

– Obveza je uključenih studenata sudjelovati na Novinarskoj akademiji, odnosno na minimalno 7 od 10 jednodnevnih edukacija predviđenih projektom.

– Obveza je uključenih studenata napisati 4 članka duljine od minimalno 5 kartica teksta, namijenjenih povećanju vidljivosti i socijalnom isključivanju ranjivih skupina, koji će se premijerno objaviti na portalu Studentski.hr.

– Obveza je uključenih studenata sudjelovati na minimalno dvjema konzultacijama s članovima projektnog tima (predstavnicima udruge CERM) prije pisanja članaka za portal Studentski.hr.

Pogodnosti za studente

Uključeni studenti educirat će se na Novinarskoj akademiji koja se organizira u sklopu projekta, a koja obuhvaća predavanja i radionice za sljedeće teme:

-utjecaj nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih
-specifična problematika hrvatskog tržišta rada
-novi pristupi medijskom izvještavanju
-kreativno izvještavanje – kako sadržajem zainteresirati što širu publiku
-mladi – primatelji naknada iz sustava socijalne skrbi središnje države i JLPS-a
-mlade nezaposlene i neaktivne osobe
-mlade osobe u riziku za razvoj ili koje se već nalaze u statusu nezaposlenosti i nepohađanja obrazovanja i osposobljavanja ili su rano napustili obrazovanje
-mladi s problemima u ponašanju, s problemima mentalnog zdravlja i osamostaljivanja (separacija od roditelja).
Uključenim studentima za angažman na projektu isplatit će se naknada u bruto iznosu od 4372,73 kune (preko vlastitog studentskog ugovora).

Vremensko trajanje angažmana

Planirane edukacije, konzultacije i kreiranje članaka održat će se od ožujka 2021. do srpnja 2021. Točni termini i rokovi naknadno će se definirati u dogovoru s predstavnicima CERM-a.

Proces prijave

– Prijave se zaprimaju na e-adresi info@cerm.hr s naznakom Prijava za sudjelovanje u SIMS-u. Potrebno je priložiti:

– potvrdu o stečenom akademskom nazivu (završen preddiplomski sveučilišni studij novinarstva)
životopis
– motivacijsko pismo.
– Prijave su otvorene do 15. veljače 2021. ili do popunjenja kapaciteta (ukupno 15 novinara koji ispunjavaju sve uvjete Natječaja).

O projektu

Centar za razvoj mladih 1. rujna 2020. započeo je s provedbom projekta SIMS – socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr. U njegovu će se sklopu, tijekom 24 mjeseca koliko traje, osnaživati studenti diplomskog studija novinarstva, kao budući medijski djelatnici, za kvalitetnije izvještavanje o nezaposlenim mladima radi suzbijanja njihove socijalne isključenosti. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Pragma, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Dodijeljeno mu je ukupno 1 400 000 kuna.

Problem nezaposlenosti mladih jedan je od gorućih problema u cijeloj Europskoj uniji, a uzroci stopa nezaposlenosti mladih ne potječu iz njihove generacijske specifičnosti, već odražavaju stanje potražnje za radom. Drugim riječima, nalaze se u nepovoljnom položaju zbog premalog broja novih radnih mjesta, a slabije su konkurentni za određenu poziciju zbog saturiranosti tržišta rada kandidatima s bogatijim radnim iskustvom. Kako nacionalne politike mogu samo dijelom odgovoriti na potrebe nezaposlenih mladih, Centar za razvoj mladih ovim će projektom poticati osvještavanje šire javnosti – kako samih mladih tako i poslodavaca – o utjecaju koju njihova nezaposlenost ostavlja na njihov položaj u društvu, odnosno kako ih ona dovodi u stanje socijalne isključenosti. Javnost bi u konačnici trebala postati osjetljivija na ovaj problem, a njezinom senzibilizacijom potaknut će se pozitivne promjene ka njegovu rješavanju. S obzirom na to da je stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti osobe najviša kod nezaposlene osobe i iznosi 42,9%, strateško područje zapošljavanja i pristupa zapošljavanju jedno je od značajnijih, a njime se može doprinijeti smanjenju stope rizika od siromaštva – stoji u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj. Vođen time, SIMS će raditi upravo na novim načinima povećanja njihove zaposlenosti.

Mediji, odnosno medijski djelatnici, važan su čimbenik u podizanju svijesti javnosti. Međutim, oni su danas izloženi velikom broju informacija i ozbiljnim vremenskim pritiscima. Ograničen vremenski rok za plasman sadržaja potiče kako posuđivanje sadržaja tako i sadržaj upitne kvalitete, odnosno sadržaj neosjetljiv na marginalizirane skupine. Kod uključenih novinara projekt SIMS tu će činjenicu promijeniti.