EHO, Nekategorizirano

Prosvjed odgajateljica i odgajatelja

Između ostaloga traže i povećanje sredstava za nabavu igračaka i potrošnog materijala
Traže i povećanje sredstava za nabavu igračaka i potrošnog materijala

Sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja čini prvu razinu institucionalnog obrazovanja u Hrvatskoj i kao takav obavlja ključnu socijalnu i odgojno obrazovnu ulogu u društvu.

Financijska nadležnost nad tim dijelom obrazovanja s državne je razine prenijeta na nivo lokalne samouprave, što proizvodi mnogobrojne probleme u sustavu i dovodi do njegove nejednake razvijenosti u različitim županijama i gradovima.

Nejednakosti obuhvaćaju prostorne i materijalne uvjete rada, cijene vrtića, plaće i prava zaposlenih te kvalitetu provedbe odgojno-obrazovnih programa, piše Matija Mrakovčić za Kulturupunkt.

Uloga države i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta značajna je u normiranju zakona te nadziranju i kontroli sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. No, situacija je paradoksalna, piše Iva Ivšić u tekstu objavljenom na portalu Radnička prava:

“Zakone i kurikulum propisuje resorno ministarstvo u suradnji s drugim relevantnim institucijama, dok istovremeno nema financijsku odgovornost nad osiguravanjem uvjeta koji bi omogućili poštivanje istih tih zakona”. Jednaka situacija nastala je pri donošenju dokumenata Cjelovite kurikularne reforme – financijski izdaci za osposobljavanje nastavnika za njeno provođenje i za školsku infrastrukturu koja bi joj morala biti preduvjet, nisu predviđeni u državnom proračunu za 2016. godinu.

Godine 2008. donesen je Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (DPS) koji propisuje broj djece u grupama te prostorne i materijalne uvjete rada.

Do 2014. godine, kada je predviđena njegova puna primjena, mnoge su lokalne zajednice propustile prilagoditi se DPS-u i stvoriti uvjete za rad.

Primjerice, u Gradu Zagrebu, koji ima najviše vrtića (60 gradskih i isto toliko privatnih) te uključenost djece u predškolske programe od 85 posto, dugi niz godina nije riješen gorući problem broja djece u odgojnim grupama. Zagreb ima oko 10 tisuća djece više od dopuštenog standarda jer sustavno godinama nije planirao i razvijao kapacitete sukladno stvarnim potrebama. S druge strane, u manje razvijenim gradovima i županijama, poput Brodsko-posavske, uključenost djece je znatno niža i iznosi tek 19 posto, pri čemu su djeca slabijeg socio-ekonomskog statusa i djeca nezaposlenih roditelja zbog cijena i kriterija za upise u vrtiće isključena iz sustava.

Sve se nepravilnosti prelamaju preko leđa odgajatelja i odgajateljica, ali i svih ostalih zaposlenih u sustavu (čistača i čistačica, kuhara i kuharica). Osim što odgajatelji rade u nemogućim uvjetima, zbog čega trpe različita fizička i psihička opterećenja, ovakvim se politikama direktno ugrožava kvaliteta provedbe odgojno-obrazovnih programa, ali i sigurnost djece u vrtićima.

Najave smanjivanja stimulacije na plaću za odgajateljice koje provode posebne programe (Montessori, Waldorf, programi ranog učenja stranih jezika) te najave o mogućnosti uvođenja obaveze plaćanja toplih obroka, uz ionako loš kolektivni ugovor koji je Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske potpisao s Gradom Zagrebom, dodatno ukazuju na sustavno smanjivanje radničkih prava i pogoršavanje radnih uvjeta odgajateljica.

Zbog svega navedenog, Sindikat obrazovanja, medija i kulture najavljuje prosvjed na Trgu bana Jelačića u četvrtak, 5. svibnja, u 17.30 sati. Pridružujemo se borbi za bolje uvjete rada zaposlenih u sustavu, za poštivanjem zakona RH te za promišljenim ulaganjem u sustav kroz plansku, bržu i učinkovitiju izgradnju novih objekata koji će svoj djeci omogućiti ostvarivanje prava na kvalitetan institucionalan odgoj i obrazovanje u ranoj i predškolskoj dobi, a odgajateljima i odgajateljicama dostojanstvene uvjete rada.

Osim široke društvene podrške, odgajateljice i odgajatelji traže institucionalnu podršku u pet točaka: neodgodiva primjena DPS-a, hitno donošenje plana i razvoja mreže dječjih vrtića Grada Zagreba, brža izgradnja i otvaranje novih smještajnih kapaciteta, povećanje sredstava za nabavu igračaka i potrošnog materijala te vraćanje stimulacija voditeljicama posebnih i kratkih programa u okvire koji su vrijedili do prosinca 2015. godine.