Inicijative, Nekategorizirano, Rad udruga

Rezultati ciljanog istraživanja: Nacionalna zaklada pokreće pilot-program Potencijali zajednice

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u cilju dobivanja informacija potrebnih za planiranje i provedbu Pilot-programa Potencijali zajednice, u svibnju 2020. godine provela je anketu među ključnim dionicima koji ostvaruju pozitivne promjene u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj, radi razumijevanja njihovih stajališta i spremnosti za uključivanje u nove modele održivosti i otpornosti lokalnih zajednica te uključivanje u obrazovne programe IMPACT: Euro-Mediteranske ustanove za obrazovanje u području filantropije i društvenog razvoja.

Ukupno je 364 osoba popunilo mrežnu anketu u razdoblju od 18. svibnja do 29. lipnja, uloživši u prosjeku 77 minuta odgovarajući na pitanja o tome čime se bave, u što vjeruju i što im je potrebno. Ispitanici dolaze iz 88 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske. Ujedno predstavljaju 20 različitih vrsta organizacija u kojima djeluju, iako se većinom radi o nekom od pravnih oblika organizacija civilnoga društva. Više od tri četvrtine ispitanika (77,4 %) bile su žene. Anketa je obuhvatila osobe svih dobnih skupina.

Anketirana zajednica hrvatskih kreatora promjena (‘change-makers’) bila je zamoljena da odgovori je li pokretanje Pilot-programa Potencijali zajednice i s tim povezanog obrazovnog programa, dobra ideja te bi li ih zanimalo sudjelovati u tome. Svi ispitanici koji su odgovorili na pitanje smatraju da je to dobra ideja. Gotovo devet od deset (88,3 %) ispitanika istaknulo je interes za sudjelovanjem u obrazovnim programima vezanim uz razvoj potencijala lokalnih zajednica.

Što kreatori promjena rade u svojim lokalnim zajednicama

Kreatori promjena javljaju se u različitim oblicima, ali imaju puno toga zajedničkoga kad je riječ o njihovim glavnim prioritetima. Glavni su prioriteti za kreatore promjena:

  • Unaprijediti društvo u kojem živimo
  • Izgraditi povjerenje u svojim lokalnim zajednicama
  • Zalagati se za ljudska prava
  • Unaprijediti društvene aktivnosti (npr. poboljšati obrazovanje, zdravstvo ili kvalitetu života)
  • Nastojati dovesti do boljih politika i praksi donositelja odluka
  • Pružati usluge ljudima kojima su potrebne
  • Povezivati različite skupine ljudi i zajednice Osnaživati skupine iz lokalnih zajednica
  • Jačati vještine i znanja ljudi kako bi mogli živjeti ispunjenijim životima
  • Ohrabriti ljude da progovore o stvarima koje utječu na njih i njihov život

Kako dalje

Na temelju ovih pozitivnih povratnih informacija, Nacionalna zaklada organizirati će prvi dio Pilot-programa Potencijali zajednice pozivanjem svih predloženih jedinica lokalne samouprave (općine i gradove) na uključivanje te virtualnim probnim programom obrazovanja IMPACT ustanove za odabrane kreatore promjena iz kohorte ispitanika.

Za virtualni probni obrazovni program koji će trajati tjedan dana u drugoj polovini siječnja 2021. godine polaznici će biti odabrani na temelju dostupnosti, pristupa pouzdanoj internetskoj vezi, lokacije, vrste organizacije i težišta njihova rada kako bi se osigurala raznolikost ispitanika za testiranje kurikuluma i strukture obrazovnog programa.

Cjelokupne rezultate istraživanja pogledajte OVDJE.