Oznaka: Istanbulska konvencija

Nekategorizirano Stajališta

EP: Jedna od tri žene u svijetu žrtva je nasilja

Jedna od tri žene u svijetu žrtva je nasilja, rekli su zastupnici u Europskom parlamentu koji su u četvrtak, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, raspravljali o tom problemu i poručili da Istanbulsku konvenciju trebaju ratificirati sve članice EU-a, premda njih šest odbija to učiniti.