EHO, Nekategorizirano

Zagrebački arhitekti: Obnovi se pristupa stihijski

Društvo arhitekata iz Zagreba ponovno je pozvalo vlasti da se osnuje koordinacijsko tijelo kako bi se što kvalitetnije obnovile zgrade teško pogođene u nedavnom potresu u Zagrebu, upozoravajući pritom da se obnovi pristupa stihijski, a vladajući šute o zahtjevima struke.

Arhitekti, urbanisti i povjesničari umjetnosti još su prošlog petka predložili da se hitno osnuje koordinacijsko tijelo koje bi definiralo sve strateške postupke i zakonodavne okvire.

Upravljanje krizom zasad ne postoji

Danas su pak upozorili da je nakon govora premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnika Milana Bandića, koji je prošao bez ikakvog odgovora na njihov apel, postalo očito da upravljanje krizom nastalom kao posljedica potresa u Gradu Zagrebu – ne postoji.

Arhitekti su istaknuli i da su u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa statičarima te primjećuju da ni nakon njihova zahtjeva za uspostavom jasnog sustava upravljanja krizom ozbiljne reakcije nema iako su inženjeri građevinarstva, bez okolišanja, na raspolaganje stavili svoju ekspertizu.

„Nije definiran plan ni faze daljnjeg postupanja, ne postoji podjela odgovornosti, sve se odvija stihijski bez cjelovite koordinacije. Građani pogođeni potresom, potpuno neinformirani i u nedostatku opcija, djeluju sami, čime se dodatno ugrožavaju njihovi životi“, kažu arhitekti.

Nužno je, smatraju, hitno pokrenuti stručnu koordinaciju koja će uspostaviti red i dinamiku rada svih službi, zaustaviti najavljena instant rješenja i omogućiti da se dovrši prva faza upravljanja krizom te da počnu sve ostale.

Prva faza završit će nakon što se obavi hitan pregled svih prijavljenih zgrada, nakon što se zgrade koje su proglašenje „crvene“ i „žute“ osiguraju od mogućeg daljnjeg urušavanja i nakon što se sigurno smjesti ugroženo i iseljeno stanovništvo.

Iduće faze, od odabira strategije za rekonstrukciju i sanaciju uništenih i ugroženih građevina, do izmjene zakonodavnog okvira i realizacije cjelokupnog projekta sanacije, potrebno je početi planirati odmah kako bismo što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, poručuju arhitekti.

Napominju pritom da planiranje neće biti zahtjevan proces jer je struka odavno izradila kvalitetne studije koje je potrebno pretvoriti u realne vremenske okvire.

Arhitekti također poručuju da u planiranje idućih faza sigurno ne pripada brzopleto donošenje derogiranoga i diskriminatornog zakonodavnog okvira bez sagledavanja cjelovitog problema, od društveno-sociološkog, kulturno-povijesnog, ekonomskog, prostorno-planerskog do graditeljskog.

Za predloženi zakon o obnovi zgrada koji je dostupan u medijima arhitekti kažu da predviđa samo pokrivanje troškova sanacije vanjske ovojnice i konstrukcijskog dijela, a ne sanaciju cjelovite zgrade iako je u većini slučajeva stvarna protupotresna sanacija moguća jedino ozbiljnim zadiranjem u interijer svake zgrade.

S obzirom na to da se potpuno srušene višestambene zgrade neće obnavljati, arhitekti upozoravaju da to ostavlja dvojbu hoće li za ponovnu gradnju tih zgrada vrijediti derogirani zakonodavni postupci ili redoviti, čime se dolazi do apsurda cijele situacije.

Skraćena rješenja neće donijeti poboljšanja nego će umanjiti kvalitetu zgrada

Naglašavaju da ozbiljno i stručno sagledavanje rekonstrukcije i sanacije svih zgrada nije moguće bez ozbiljne projektne dokumentacije te da svaki projektant, počevši od statičara i arhitekta do ostalih inženjerskih struka i konzervatora u zaštićenim dijelovima grada, mora odraditi svoj dio stručnog posla, te nikakva skraćena rješenja neće napraviti poboljšanje, a sigurno će dodatno umanjiti kvalitetu samih zgrada.

Ministarstvo, ističu arhitekti, mora prihvatiti sve argumente struke o poboljšanju sustava ishođenja dozvola i omogućiti da i u izvanrednoj situaciji imamo kvalitetno, a dovoljno učinkovito zakonodavstvo koje ni na koji način neće kočiti i usporavati investicije.

Rješenje je u visokostručnoj koordinaciji

Pozivajući se na iskustva sa Zakonom o sanaciji nakon poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji, arhitekti također upozoravaju da će se i u ovom slučaju provoditi kozmetičko popravljanje zgrada s djelomičnim konstruktivnim sanacijama pojedinih vidljivo oštećenih dijelova, bez stvarnoga stručnog sagledavanja konstrukcije, a onda ni povijesnih, ambijentalnih i ostalih vrijednosti zgrade.

Arhitekti zaključuju da visokostručna koordinacija jedina može pronaći rješenja mnogobrojnih problema te osigurati izdizanje s razine zadovoljavanja različitih partikularnih interesa na razinu javnog interesa, što će u konačnici rezultirati sigurnim domovima svih građana te očuvanjem našega grada. (Hina)