EHO, Nekategorizirano

Izbjeglička kriza u 2016.

Po kretanju tekuće izbjegličke krize jasno je da svatko – od UN-a nadalje – treba razmisliti kako bolje zaštititi i brinuti o izbjeglicama
Po kretanju tekuće izbjegličke krize jasno je da svatko – od UN-a nadalje – treba razmisliti kako bolje zaštititi i brinuti o izbjeglicama

Broj izbjeglica i migranata/kinja koji/e dolaze u Europu naglo je pao u 2016. Ipak, to ne znači da je svjetska izbjeglička kriza završena – samo je pomaknuta dalje od europskih granica. Broj izbjeglica koje umiru na moru dosegla je rekordnu razinu, dok je broj osoba raseljenih diljem svijeta dostigao novi rekord, prenosi Libela.

Po kretanju tekuće izbjegličke krize jasno je da svatko – od UN-a nadalje – treba razmisliti kako bolje zaštititi i brinuti o izbjeglicama. Zajednica za pružanje pomoći, privatni sektor i članice UN-a održali su ove godine summite na kojima se počelo govoriti o tome kako se to može postići. Ipak, na terenu, zemlje su i dalje primjenjivale poznate političke agende: zatvorene granice, odbijanje migracija i ograničena preseljenja.

Najznačajnije kretanje izbjeglica tijekom 2016. godine možete pronaći OVDJE.