Nekategorizirano, Rad udruga

Lokalne zajednice su bogatije za program koji potiče (samo)zapošljavanje

Promocijom projekta i programa informirana je šira javnost
Promocijom projekta i programa informirana je šira javnost

Projekt Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada, a kojega je provodio Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, osmišljen je u skladu s potrebama društava i lokalnih zajednica te je utjecao na povećanje učinkovitosti i sposobnosti partnerskih organizacija za pružanje socijalnih usluga.

U CESI-ju su, kako kažu, zadovoljne postignutim rezultatima.

– Edukacija tima zaposlenih osoba i volonterki doprinijela je stručnosti za pružanje usluga savjetovanja i edukacija za ciljnu skupinu i krajnje korisnike/ce. CESI su osposobile partnerske organizacije za provođenje edukativnog programa BADGE – Savjetovanje i trening za poduzetnice u svojim lokalnim zajednicama i na taj način obogatile programe socijalnih usluga koje su do tada pružale. Uspostavljeni su kontakti s relevantnim dionicima u području pružanja socijalnih usluga kako bi se uspostavila suradnja i moguće partnerstvo – priča Sanja Cesar iz CESI-ja napomenuvši kako su analizom stanja u 4 županije dobile relevantne podatke.

(Samo)zapošljavanje

– Na temelju podataka smo izradile preporuke u svrhu unapređenja postojećih programa ali i kreiranja novih socijalnih usluga.

Provedbom programa socijalnih usluga krajnji/e korisnici/e dobili/e su kvalitetnu edukaciju, psihosocijalnu podršku, mentorstvo i besplatne pravne savjete, a lokalne zajednice su bogatije za program socijalnih usluga vezanih uz (samo)zapošljavanje koji su jako potrebni u trenutačnoj situaciji što su pokazali i rezultati analize.

Promocijom projekta i programa informirana je šira javnost te smo time pridonijele većoj informiranosti ciljanih skupina i učinkovitosti naših organizacija u pružanju socijalnih usluga kroz veću uključenost krajnjih korisnika programa.

Moguća nadogradnja

Uspostavljenja je mentorska mreža čije članice će pružati savjete i podršku ženama u pokretanju različitih poduzetničkih inicijativa. Povezivanjem sa javnim i privatnim sektorom putem sudjelovanja na fokus grupama, konferenciji, slanjem preporuka i direktnim kontaktima te uključivanjem u edukacijsko/mentorske programe – nabraja Cesar naglasivši kako je po završetku projekta partnerskim organizacijama ostao kvalitetan program i ojačani ljudski kapaciteti za pružanje programa socijalnih usluga koji se također može nadograditi i provoditi dalje u zajednicama kao i u novim područjima.

– Sve su organizacije unaprijedile svoje resurse i razvile nove aktivnosti/usluge koje će nastaviti provoditi u lokanim zajednicama te su osim toga dobile i nove, osposobljene volonterke spremne i dalje sudjelovati u provođenju aktivnosti. CESI će pratiti rad partnerskih organizacija i njihov nastavak korištenja rezultata projekta, posebice u organiziranju BADGE radionica za krajnje korisnice te rad na mentoriranju krajnjih korisnica.

Mentorska mreža

– Projektni partneri nastavljaju suradnju kroz Mentorsku mrežu te se razmatraju mogućnosti za osmišljavanje i provedbu novih projekata koji će se oslanjati na rezultate provedenog projekta. CESI će preuzeti ulogu praćenja aktivnosti Mentorske mreže na način da će biti u kontaktu s ostalim uključenim organizacijama i prikupljati podatke o aktivnostima mentorstva, a organizacije će nastaviti voditi evidencije o pruženim uslugama.

Uspostavom suradnje sa tijelima lokalne vlasti, institucijama i ostalim organizacijama civilnog društva aktivnim u pružanju socijalnih usluga projekt se može provoditi i slijedećih nekoliko ciklusa i nadograđivati na postojeće programe i usluge ovisno o potrebama – smatra Cesar pojasnivši time što su kvalitetan rad na pružanju psihosocijalne pomoći, besplatno pravno savjetovanje i edukacija svakodnevna potreba nezaposlenih i diskriminiranih osoba.

Cesar ističe kako je projekt utjecao i na izgradnju kapaciteta u provođenju EU projekta.

– Povezivanjem s javnim i privatnim sektorom putem sudjelovanja na fokus grupama, konferenciji, slanjem preporuka i direktnim kontaktima te uključivanjem u edukacijsko/mentorske programe osnažile smo partnerstva i time također doprinijele održivosti rezultata projekta, ali i otvorile mogućnosti za neka nova partnerstva u budućim sličnim projektima – zaključila je Cesar.

Maja Celing Celić