Nekategorizirano, Rad udruga

"Mjesto za sve" – projekt koji je osnažio 64 OCD-a

Na radionici o Web dizajnu
Na radionici o Web dizajnu

– Ovim putem želimo izraziti izuzetno zadovoljstvo provedbom projekta „Mjesto za sve“ koji je u konačnici rezultirao sa 64 osnažena OCD-a osposobljena da pripremaju i provode projekte koji potiču lokalni razvoj, te su osnaženi da razvijaju i provode volonterske programe, osmišljavaju medijske kampanje te da promoviraju svoj rad i vidljivost – priča Ivana Kostić, administrativna voditeljica udruge Centar za kulturne djelatnosti koji je uz partnera, udrugu Urban fest Osijek provodio ovaj EU projekt prošle godine.
Provedba projekta „Mjesto za sve“ doprinijela je jačanju uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva u pružanju inovativnih socijalnih usluga za nacionalne manjine na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Svjesnost i tolerancija
– Projekt je doprineo i povećanju svjesnosti i tolerancije koji vode boljim životnim uvjetima pripadnika manjina u ove dvije županije, vidljivosti organizacija civilnog društva i programa koje te organizacije provode. Njime smo potaknuli uključivanje nacionalnih manjina u volonterske programe udruga, radi jačanja njih samih, kao i manjinskih zajednica kojima pripadaju. Kroz njega su razvijene aktivnosti medijskih kampanja, kroz koje se šira javnost može informirati o aktivnostima organizacija civilnog društva – nabraja Kostić istaknuvši kako je tijekom radionice pod nazivom “ EU fondovi“ čak 46 članova predstavnika različitih OCD-a osposobljeno za pisanje EU projekata.

– Izrađen je i jedan projekt pod nazivom „Biti drugačiji nije loše“, spreman za prijavu na EU natječaj kao direktni proizvod radionice (zajednički projekt grupe od 5 članova različitih OCD-ova) – najavljuje Kostić, no vrlo je važno i to što su u sklopu projekta “Mjesto za sve” održali mnoge radionice koje su pomogle u radu organizacijama civilnog društva.

Radionice
Tako je tijekom radionice pod nazivom „Web dizajn“, 40 članova OCD-a osposobljeno je za samostalnu izradu web stranica, te je jedna web stranica za Žensku udrugu – Izvor izrađena kao direktni rezultat radionice (www.zenska-udruga-izvor.hr).

Zahvaljujući radionici pod nazivom „Kampanja“, čak 41 član OCD-a osposobljen je za samostalno osmišljavanje medijske kampanje, te je izrađena i jedna video kampanja za Savez Rusina Hrvatske kao direktan rezultat radionice.
Na posljednjoj radionici pod nazivom „Volonteri“, 40 članova OCD-a osposobljeno je za primjenu metoda poticanja volonterizma, te je izrađen priručnik i distribuiran na 3.000 adresa udruga, a organizirana su i 3 info – pulta, dva u Osijeku i jedan u Vukovaru.

Zahvaljujući info-pultovima koji su organizirani na početku i na kraju provedbe projekta, javnost je informirana o mogućnostima volontiranja i uključivanja u rad udruga koje se bave zaštitom prava nacionalnih manjina, te je informirana o postignutim rezultatima projekta. Tijekom održavanja info-pultova podijeljeno je 50.000 letaka.
Tijekom provedbe projekta poslano je ukupno 10 press releasea, održana su dva televizijska i 2 radijska gostovanja, te je objavljeno 14 članaka u elektroničkim medijima.
I dalje u kontaktu
– Budući da smo u redovitom kontaktu s predstavnicima udruga koje su sudjelovale u projektu, primijetili smo njihovu veliku zainteresiranost za prijavu na predstojeće EU natječaje kojima se podupiru aktivnosti i razvoj civilnog sektora. Također, predstavnici udruga koji su sudjelovali u osmišljavanju i izradi projekta: „Biti drugačiji nije loše“ su u redovitom kontaktu, te prate sve natječaje na koje mogu prijaviti pripremljeni projekt – naglašava Kostić te dodaje kako se u narednom periodu očekuje kreiranje ili modificiranje novih stranica udruga sudionika na projektu.
Proaktivnost i angažiranost
– Zahvaljujući provedbi projekta, upoznali smo se s radom velikog broja udruga na području Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije. Udruge s kojima se radilo na izradi projekta: „Biti drugačiji nije loše“, koji će zajedno prijaviti na neki nadolazeći EU natječaj, pokazale su izuzetnu proaktivnost i angažiranost te spremnost na suradnju i na drugim projektima. Također, nakon provedbe projekta, ostali smo u kontaktu sa svim udrugama , te im pripremili i poslali kratki upitnik, koji redovito ažuriramo. Pitanja u upitniku su koncipirana na način kako bismo od udruga blagovremeno zaprimali informacije na koje natječaje se planiraju prijaviti, da li su osmislili nove projekte, medijske kampanje te da li su sklopili neka nova partnerstva – zaključila je Kostić.
Maja Celing Celić