Nekategorizirano, Rad udruga

Potaknuli udruge sa svoje općine da se prijave s duplo više projekata

S jedne od eko radionica
S jedne od eko radionica

Udruga “Hrvatska žena” Stari Jankovci prošle je godine prvi puta provodila projekt financiran iz EU fondova, projekt “Naša budućnost” zajedno s partnerima, udrugom “Digitalna budućnost društva” i Općinom Stari Jankovci, vrijedan 198.704 kune.

U udruzi su itekako zadovoljni rezultatima koji će se, kako kažu , upotrijebiti i biti vidljivi kroz educirane  sudionike projekta iz različitih organizacija civilnog društva, predstavnike  lokalne samouprave i zainteresirane građane koji će  stečena znanja i vještine koristiti u svakodnevnom radu te ih prenositi na ostale članove udruga, uposlenike i ostale građane sa područja svoga djelovanja Općine Stari Jankovci i šire Vukovarsko–srijemske županije.

– Nakon završetka aktivnosti projekta članovi udruga i šira javnost je upoznati su s važnosti  OCD–a u povlačenju financijskih sredstava iz EU fondova za svoj kvalitetniji rad te prednostima i načelima volontiranja te Zakonom  o volontersvtu.

To do sada nije bilo uobičajeno jer udruge s područja Općine Stari Jankovci marljivo su radile, ali nisu provodile Zakon o volonterstvu zbog svoje slabe upućenosti – priča Karmela Kapular, predsjednica udruge dodavši kako će to koristiti udrugama za uspješno regrutiranje novih volontera za područja djelovanja za koja su zainteresirani te u osmišljavanju novih volonterskih akcija za opće dobro uzimajući u obzir i horizontalna pitanja (promicanje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, potreba osoba s invaliditetom, prava manjina, zaštite ljudskih prava, inovacije i dr.).

Konkurentniji na tržištu rada

– Istovremeno će  pomoći udrugama i lokalnoj samoupravi  u osmišljavanju novih programa i aktivnosti te poticajnih mjera da podignu svijest za brigu za rad sa starima i nemoćnima, za što su građani bili najmanje zaiteresirani, a što je pokazala provedena anketa. Volonteri koji su prošli  edukaciju moći će kvalitetnije pružati svoje usluge daljnim angažmanom  i nesebično doprinositi svojoj zajednici  u kojoj žive. Isto tako, radne materijale koje su dobili na edukaciji moći će iskoristiti u daljnjem obrazovanju. Potvrdama dobivenim o sudjelovanju na edukaciji za volontere i volonterskim knjižicama, osobito mlađi i nezaposleni povećat će svoje kompetencije i bit će  konkurentniji na tržištu rada.

Prijavitelj  Udruga „Hrvatska žena“ Stari Jankovci će i dalje nastaviti u suradnji s volonterima te provoditi  volonterske akcije u vidu kreativno-stvaralačkih  radionice za sve one najugroženije i marginizirane skupine (nezaposlene žene) te im pomagati da se uključe što više u zajednicu i tako  pripomoći njihovoj  socijalizaciji u društu – kaže Kapular pojasnivši kako su sada svi  predstavnici OCD, zaposlenici lokalne uprave i građani koji su prošli edukaciju za  pripremu i provedbu EU projekata ESF, pisanje i upravljane projektnim ciklusom te smjernicama projekta, upoznati s Kohezijskom politikom EU, upravljanjem projektnim ciklusom, izradom proračuna i  provedbom projekta.

Najvažnija je komunikacija

– Stečena znanja i vještine koje su stekli edukacijom članovi udruga zaposlenici lokalne uprave i građani će moći primijeniti i za apliciranje projekata na nacionalnim natječajima, između ostalog, i na natječaj koji svake godine raspisuje Općina Stari Jankovci. Edukacijom koju smo proveli za rad na računalu pridonjeli smo poboljšanju informatičke pismenosti kod sudionika iz OCD-a, predstavnika lokalne samouprave i jednoga dijela građanstva. Sve sudionike projekta obučili smo kako se koristiti ICT alatima te ih naučili osnovama  rada na računalu te kako se služiti  Internetom.  Sva stečena znanja i vještine koji su stekli ovom aktivnosti sudionici projekta iskoristiti za daljnje poboljšanje kvalitete rada svoje udruge, s ciljem prikupljanja informacija o natječajima za projekte te korištenje tih informacija i djeljenjem istih s drugim organizacijama čime će poboljšati komunikaciju s budućim i sadašnjim suradnicima i partnerima na projektima.

Također, povećali smo i interes za EU projektima, daljnjom edukacijom i o važnosti služenja ICT alatima kao osnovnog sredstva za neophodan rad. Kao rezultat projekta izrađen je međusektorski vodič u elektronskom i tiskanom obliku kojega smo podijelili svim sudionicima projekta s adresama  i kontaktima svih organizacija civilnoga društva s područja Općine Stari Jankovci i volonterskim centrima.

Kao trajnost ove aktivnosti će biti stjecanja novih kontakata i stvaranje novih partnerstava koji će rezultirati razvojem novih ideja i projekata, jačanjem postojeće međusobne komunikacije i suradnjom lokalnih i regionalnih vlasti, OCD-a i i Općine Stari Jankovci. To će za rezultat imati i značajniju ulogu OCD-a u definiranju problema i potreba zajednice i stvaranju i provođenju javnih politika – nada se Kapular.

Aplicirali još projekata

Nakon što je projekt zaključen, Udruga „Hrvatska žena „ Stari Jankovci nastavila je s radom te je aplicirala nekoliko manjih  projekat i to prema Općini Stari Jankovci, a koji se već  provodi pod nazivom „Živi ,zdravi i kreativni“.

– Želimo uključili volontere u provođenje kreativnih radionica od rujna do sredine prosinca. Javili smo se na natječaje donatora INA i HEP te na natječaj za projekte udruga koje je raspisala Vukovarsko-srijemska županija od kojih čekamo odgovore. Sudjelovali smo u osmišljavanju  razvojne strategije koju je provodio LAG Srijem.  Ukupan broj udruga iz Općine Stari Jankovci, a koje su predale svoje projektne prijedloge je 21 udruga s 48 projektnih prijedloga za kreiranje razvojne strategije LAG-a Srijem. Udruga „Hrvatska žena“ Stari Jankovci ujedno je i partner na projektu koji je aplicirala Udruga „Zlatna dob“Stari Jankovci koji je odobrila Zaklada Slagalica u sklopu natječaja SUPERSENIOR gdje ćemo kao partneri provesti aktivnosti tri eko –radionice s osobama treće životne dobi.

Pripomogli smo u provođenju radionica sa svojim stručnim kadrom Općini Stari Jankovci u savjetovanju udruga  za potrebe  provođenja javnog natječaja za financiranje projekata/programa u 2016 godini kako bi se što više udruga javilo na natječaj i uskladilo s novim Zakonom o udrugama. Ova je aktivnost urodila plodom jer se 23 udruge javilo na natječaj za projekte 2016. koji je raspisan za udruge od strane Općine Stari Jankovci. Prije provođenja projekta „Eu Projekt naša budućnost“  na natječaj 2014.-2015. godine ih je bilo prijavljeno samo 11 udruga što znači da su rezultati vidljivi te poboljšani  za više od 50 % . Za jednu malu sredinu koja broji ukupno 4404 stavnovnika 23 projekata koje će udruge provesti u pet naselja uveliko će poboljšati kvalitetu  života  i zadovoljiti porebe svakog pojedinca u zajednici – ističe Kapular.

Uloga u definiranju problema

– Posebno je potrebno naglasiti  da je za Udrugu „Hrvatska žena“ Stari Jankovci kao  nositelja projekta ovo prvo iskustvo u pogledu EU fondova što je zahtijevalo brzo stjecanje dodatnih znanja i vještina. Projektni je tim u kratkom vremenskom roku morao savladati zahtjevnu i tešku administraciju potrebnu za provođenje projekta u čemu je i uspio što se vidi po postignutim rezultatima projekta. Stečena iskustvo znanja i vještine projektni tim koji je stekao provođenjem projekta koristiti će i dalje u svakodnevnom radu te ih prenositi na ostale zainteresirane članove.

Kroz projekt je također došlo i do stjecanja novih kontakata i partnerstava koji će rezultirati razvojem novih ideja i projekata te jačanjem postojeće međusobne komunikacije  i  suradnjom s lokalnim i regionalnim vlastima, OCD-ima i  i Općinom Stari Jankovci. Bolja suradnja i povezivanje OCD-a s predstavnicima lokalnih vlasti rezultirat će  time što će OCD-i  imati značajniju ulogu u definiranju problema i potreba zajednice, a kojima će moći apliciranjem novih   projekata djelomično  pripomoći  u njihovom rješavanju. Prijavitelj i svi partneri sa svojim stručnim znanjima i vještinama bit će i dalje na  raspolaganju organizacijama civilnog društva u vidu podrške pri razvoju, pisanju, apliciranju i provedbi budućih projekata.

Nastavit ćemo suradnju s partnerima na projektu, volonterima i suradnicima. Znanje je uvijek temelj i garancija održivom učinku, a znanje je osnovna stvar koja je ostala osigurana i nakon završetka projekta. Naš je cilj znanje kroz rad i učenje, znanje kroz razmjenu iskustava, ostvarivanje kontakata, poznanstava i uspješnih partnerstava, posebice kroz edukaciju koja je proces koji nikada zapravo ne završava – zaključila je Kapular.

Maja Celing Celić