EHO, Nekategorizirano, Rad udruga

“Snagom zajedništva” aktivirali osobe treće životne dobi

Projekt je pokrenuo mnoga pozitivna zbivanja za Udrugu
Projekt je pokrenuo mnoga pozitivna zbivanja za Udrugu

Gradska udruga Matice umirovljenika Hrvatske Buzet s Gradom Buzetom kao partnerom, provodila je projekt “Snagom zajedništva” – Razvoj volonterizma u svrhu smanjenja socijalne isključenosti i poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi

– Ovaj je projekt polučio veliki interes među umirovljenicima i definitivno pokrenuo mnoga pozitivna zbivanja za Udrugu koja i dalje nastavlja s nekim od  aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta što ga čini održivim – kaže Vanja Fabijančić, stručni suradnik za društvene djelatnosti Grada Buzeta, ali i voditelj toga projekta.

Premalo vremena

Fabijanić ističe kako je trajanje projekta od samo 12 mjeseci, što je ujedno i bilo najdulje moguće vrijeme provedbe prema Natječaju na koji je projekt prijavljen, najveći problem u cijeloj priči.

– To je premalo vremena za kvalitetno uspostaviti sve zacrtane programe projekta i zainteresirati veliki broj ljudi da se uključi u rad udruge i nakon isteka financijske podrške Europske unije. Bez obzira na to, veliki se broj ljudi zainteresirao i uključio u sam projekt i u rad Udruge i nakon završetka projekta- Iskreno vjerujem da bi taj broj bio znatno veći da je trajanje projekta bilo primjerice 24 mjeseca – tvrdi Fabijanić.

Ipak, projektom se u široj zajednici i među članovima udruge, kojih ima nešto manje od tisuću ostvario veoma snažan utjecaj te su postignuti rezultati koji nisu bili planirani.

Sveopća zainteresiranost

– Manjak aktivnosti, događanja, susreta i nešto slabija zainteresiranost za programe Udruge dovelo je do opće nezainteresiranosti i smanjenja društvenog života i socijalizacije među starijom populacijom. Zato smo raznim alatima i metodama informiranja i vidljivosti projekta zainteresirali javnost i potaknuli starije osobe da se više uključe u društveni život zajednice, pomažu starijim i nemoćnim osobama te da se uključe u razvoj civilnog društva. Također, projekt je utjecao na sveopću zainteresiranost i poboljšanje kvalitete osoba treće životne dobi što se može i vidjeti po rezultatima ankete koja je provedena, a čiji rezultati govore u prilog tome da su ljudi zadovoljniji životom u njihovoj sredini i da će projekt itekako biti održiv.

Svi planirani pokazatelji projekta ostvareni su u potpunosti, dok su neki iznenađujuće postigli i veći učinak od planiranog – priča Fabijanić spomenuvši zanimljiv detalj. Naime, projekt je pokazao kako muškarci nisu bili toliko zainteresirani za aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta, za razliku od ženskih članova udruge što je pokazatelj da ubuduće treba raditi na motivaciji muških članova i prilagoditi im aktivnosti.

Osposobljeni volonteri i njegovateljice

– Angažman postojećih volontera u Udruzi i na terenu te motiviranjem javnosti doveo je do sve veće zainteresiranosti starijih osoba za uključenje u projektne aktivnosti. Osposobljeni volonteri i njegovateljice svoje će stečeno znanje iskoristiti kroz pomoć pojedincima ali i educiranjem i prenošanjem znanja na buduće generacije. Činjenica je da je najveći izazov projekta bio motiviranje i poticanje ponajprije članova, a naposljetku i drugih osoba da se uključe u projektne aktivnosti. Upravo je na taj način postignuto da se ostvari pokazatelj koji je bio postavljen kao najveći izazov, a to je broj sudionika na projektnim aktivnostima kojih je u projektu sudjelovalo 286 od prvotno planiranih 260. Također, povećana je svijest ostalih OCD-a o potrebi prijave i provedbe projekata, zapošljavanjem mladih osoba te potrebi volontiranja i većim angažmanom svih dionika u zajednici radi smanjenja potrebe za institucionalnom skrbi starijih osoba – ističe Fabijanić.

Obuhvaćeno 84 korisnika

Pet njegovateljica koje su osposobljene tijekom provedbe projekta uspješno su odslušale teoretski dio tečaja i odradile praktični dio te su po završetku primile uvjerenje o osposobljavanju.
– Budući je 5 njegovateljica prošlo program izobrazbe za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba te su one zajedno s još 64 volontera sudjelovali u izvaninstitucionalnom zbrinjavanju starijih osoba, možemo reći kako je poboljšana kvaliteta usluga izvaninstitucionalne socijalne skrbi na području Grad Buzeta.
Provedeni su i svi volonterski programi izvaninstitucionalne skrbi u domovima krajnjih korisnika na kojima je sudjelovalo 69 volontera koji su izravno pomogli i obuhvatili 84 krajnjih korisnika na području Grada Buzeta.

Odrađeno je znatno više od planiranih 360 sati volonterskog rada te se putem ankete utvrdilo kako je povećan stupanj zadovoljstva svih krajnjih korisnika. Održano je ukupno 30 radionica, od kojih je 8 održano u obliku pravnog savjetovanja, 6 zdravstvenih savjetovanja, 2 savjetovanja iz mirovinskog osiguranja i 2 savjetovanja o socijalnoj skrbi, 6 društvenih aktivnosti, 2 pješačenja za krajnje korisnike, predavanje nutricionista o zdravim prehrambenim navikama, radionica “Vježbajmo za zdravlje”, predavanje “Kako jednostavno riješiti konflikt u odnosu za 15 minuta?” te radionica “Pružanje prve pomoći”.

Organiziran je studijski izlet u Sloveniju gdje se posjetilo tri primjera dobre prakse, dok je planirana destinacija izleta bila Francuska koja je odgođena zbog izvanrednih okolnosti u toj zemlji. Putem anonimne ankete koja je provedena među krajnjim korisnicima više od 30 starijih osoba izrazilo je kako su uključeniji u društveni život zajednice – zaključio je Fabijanić.

Projekt je proveden u sklopu natječaja Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj, a njegova je vrijednost bila 200.000 kuna što.

Maja Celing Celić