Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Alat za procjenu utjecaja OCD-a na zajednicu koristi 24 organizacije

Jedan od prvih koordinacijskih sastanaka, održan u Rijeci
Jedan od prvih koordinacijskih sastanaka, održan u Rijeci

Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom iz Zagreba uspjela je u svojoj namjeri da projekt EFESDE Matrica proširi na što veći broj organizacija civilnog društva.

Što je EFESDE Matrica? Jednostavno rečeno, inovativni alat za procjenu utjecaja organizacija civilnog društva na zajednicu. Ova je računalna aplikacija izrađena za evidentiranje i praćenje opsega pruženih usluga. Dok je ovaj projekt, financiran iz Europskog socijalnog fonda trajao, u njega je bilo uključeno 12 OCD-a. Tada su bile obučene i educirane 24 osobe kroz 72 radionice, a tiskana je i brošura.

Danas, godinu dana nakon što je završio, koristi ga čak 24 takve organizacije.

– Alat EFESDE Matrica u međuvremenu je predstavljen na VII. Međunarodnoj znanstveno stručnoj konferenciji „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, koja je održana u listopadu 2016. i na kojoj su sudjelovali predstavnici civilnoga društva iz Srbije, Makedonije, BiH, Italije, Rusije, Albanije i drugi te je stručni rad o alatu objavljen u zborniku radova s Konferencije – kaže Saša Tuksar, voditelj projekta dodavši kako će alat biti predstavljen zainteresiranoj javnosti u Zagrebu, u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2017.

– O alatu je napisan i diplomski rad na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prema dostupnim saznanjima, u Republici Hrvatskoj trenutno ga koriste 24 OCD-a iz 6 županija. U planu je predstavljanje alata na skupu partnera iz Grčke, Italije, Španjolske, Irske, Hrvatske i Turske koje će se održati u Turskoj (Sveučilište u Nevšehiru), u listopadu 2017. – najavljuje Tuksar.

Partneri udruzi Krila u ovome projektu bio je Konjički klub Eohippus iz Vinkovaca te udruga “Pegaz” iz Rijeke. Ovo im je bio prvi EU projekt, i kako su nam jednom prilikom za portal rekli, sve što su naučili, naučili su kroz njega. A kao najvažnije ističu je to da moraju imati pripremljenu zalihu projekata te dobre partnerske odnose u sektoru i međusektorski, jer to čini kvalitetan projektni tim.

Projekt je proveden u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga”, njegova je vrijednost bila 743.413,60 kuna, a sufinancirala ga je Europska Unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Maja Celing Celić