Nekategorizirano, Rad udruga

Želimo proširiti alat EFESDE Matrica na što više OCD-a

Obučene su i educirane 24 osobe kroz 72 radionice
Obučene su i educirane 24 osobe kroz 72 radionice

Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom iz Zagreba je uz partnere Konjički klub Eohippus iz Vinkovaca te udrugu “Pegaz” iz Rijeke provodila je projekt EFESDE Matrica u sklopu kojega su dizajnirali i izradili inovativan alat za procjenu utjecaja organizacija civilnog društva na zajednicu.

– Izrađena je računalna aplikacija za evidentiranje i praćenje opsega pruženih usluga, a u projekt je bilo uključeno 12 OCD-a iz 5 administrativnih cjelina Republike Hrvatske u obuku i edukaciju.

Obučene su i educirane 24 osobe kroz 72 radionice te je dizajnirana i tiskana brošura EFESDE Matrica – pojasnili su u udruzi u kojoj s ovim projektom imaju još planova.

– Želimo proširiti alat EFESDE Matrica na što više OCD-a i to ne samo u RH.

Prijavljen je i prihvaćen za izlaganje stručni rad za VII. Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Unapređenje života djece i mladih“ koja će biti održana 24. – 26. lipnja u Tuzli (BiH) u organizaciji Fakulteta za edukaciju i rehabilitaciju Tuzla.

Stručni rad ćemo prijavljivati na sve srodne konferencije, jer smatramo da je to najbolji način za diseminaciju rezultata – najavljuju i naglašavaju kako im je ovo bio prvi projekt iz ESF-a te sve što sada znaju,  naučili su kroz njega.

– Najvažnije što smo naučili jest, da moramo imati pripremljenu zalihu projekata i dobre partnerske odnose u sektoru i međusektorski, jer to čini kvalitetan projektni tim. Tako imamo spremne projekte za ESF i u očekivanju smo raspisivanja javnih natječaja.

– Uključivanjem OCD-a sa širokog geografskog područja RH upoznali smo nove organizacije, njihove timove i otvorili mogućnosti suradnje na budućim projektima. Zadržali smo na okupu projektni tim iz ovog projekta, nastavili suradnju sa znanstvenim/javnim sektorom (Ekonomski fakultet Zagreb) i započeli prekograničnu suradnju s Udrugom za kreativni razvoj iz Tuzle (BiH). Također smo zadržali kontakt s tvrtkom iz IT sektora, koju planiramo uključivati i u buduće zajedničke projekte – zaključili su u udruzi.

Ovaj se projekt provodi u okviru natječaja “Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga”, a njegova je vrijednost 743.413,60 kuna. Projekt sufinanciraju Europska Unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Maja Celing Celić