Aktivizam, Nekategorizirano

Održana 5. regionalna radionica za razvoj javnih politika tematske mreže Senior 2030

Foto: Matica umirovljenika grada Zagreba

Matica umirovljenika Hrvatske održala je 28. studenog 2022. godine u prostoru partnera, Matice umirovljenika grada Zagreba 5. regionalnu radionica za razvoj javnih politika projekta Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj.

Na radionici je održana prezentacija ključnih nalaza istraživanja te su sudionici sudjelovali u raspravi o preliminarnim smjernicama za razvoj javnih politika s relevantnim regionalnim dionicima u slijedećim povezanim područjima:
1. Prevencija siromaštva i socijalne isključenosti umirovljenika,
2. Stvaranje novih roba i usluga koje podupiru nezavisno življenje,
3. Digitalna revolucija u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
4. Promocija aktivne participacije starijih ljudi na tržištu rada,
5. Mirovinska reforma i
6. Podrška aktivnom starenju.

Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grada Zagreba, Centra za socijalnu skrb Zagreb, Doma za starije osobe Centar i Dubrava, Sindikata umirovljenika Hrvatske, Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, Instituta za razvoj tržišta rada,  Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Zaklada “Zajednički put”, Hrvatska udruga socijalnih radnika i predstavnici udruga umirovljenika.

U raspravi su aktivno sudjelovali predstavnici udruga umirovljenika koji su prenijeli svoja iskustva sa terena i rada sa umirovljenicima i osobama starije životne dobi.

Cilj radionice bio je predstaviti glavne nalaze istraživanja provedenih unutar projekta u predmetnim područjima, predstaviti preliminarne teme budućih smjernica za razvoj javnih politika, provjeriti postoje li dodatne važne teme za smjernice koje nisu bile dio provedenog istraživanja, uključiti perspektive sudionika s regionalne i lokalne razine – sa prijedlozima i primjerima postojeće dobre prakse.

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna na radionici je prezentirala što je do sada kroz projekt ostvareno te je pozvala sudionike na aktivno  uključivanje u tematsku mrežu Senior 2030. Tematska mreža ima svrhu okupljanja relevantnih dionika svih sektora te razvijanje i zagovaranje javnih politike i inovativnih rješenja aktualnih problema osoba starije životne dobi i umirovljenika u Republici Hrvatskoj. Rad mreže Senior 2030 pod vodstvom Matice umirovljenika Hrvatske stvoriti će dugoročnu platforma za razvoj kvalitetnih javnih politika za starije osobe.