Oznaka: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj

Aktivizam Nekategorizirano

Konferencija „Nova perspektiva za beskućništvo“ u Osijeku

Na Konferenciji „Nova perspektiva za beskućništvo“ koja će se održati 6. listopada u Dvorani Vikarijata u Osijeku bit će iznijeti glavni nalazi znanstvenih istraživanja te će se  prezentirati glavne smjernice koje bi trebale doprinijeti boljoj perspektivi ne samo za beskućnike nego i za sve dionike koji skrbe ili doprinose u skrbi o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.

Aktualno Nekategorizirano

Panel rasprava “Poduzetništvo po mjeri održivog razvoja”

DEŠA Dubrovnik poziva na panel raspravu „Poduzetništvo po mjeri održivog razvoja“ koja će se održati u ponedjeljak, 25. travnja 2022. u Dubrovniku. Događaj možete pratiti online putem Facebook platforme. Događaj se održava u sklopu EU projekta “SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost”.