Aktualno, Nekategorizirano

Završio je projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”

Centar za ruralni razvoj CERURA HR iz Sinja i 20 projektnih partnera iz cijele Hrvatske (znanstvena zajednica, socijalne zadruge, udruge, zajednica županija, HZZ) u posljednje tri godine provodili su projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” (UP.04.2.1.06.0054).

Ukupna vrijednost projekta je 3.597.840,76 kuna/ 477.515,53 eura. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 kuna / 405.888,20 eura (85%), dok Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 kuna/ 71.627,33 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 26. listopada 2023. godine u Alkarskim dvorima u Sinju održana je završna konferencija o projektu “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo”.

U uvodnom dijelu konferencije pozdravne riječi uputili su: dr.sc Sanja Tišma (ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose), Ivan Božić (upravitelj Socijalne zadruge HUMANA NOVA), Ivana Žanko (voditeljica LAG-a Cetinska krajina), Katarina Šuta (u ime župana i Splitsko-dalmatinske županija), Oliver Soldo (ministar Hercegovačko-neretvanske županije), Zlatobor Petrović (u ime Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH), te Jelena Gogić (predstojnica Područnog ureda Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Nakon obraćanja gostiju, Stipe Efendić, Predsjednik Centra za ruralni razvoj CERURA HR pozdravio je sve prisutne u ime organizatora konferencije, a potom je predstavio rezultate projekta.
U uvodnom dijelu svog izlaganja gospodin Efendić osvrnuo se na Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. – 2020. godine koja nije bila u potpunosti implementirana.

U sklopu projekta osnovana je udruga koja nosi naziv “Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo” te su ostvarene brojne aktivnosti unutar pojedinih projektnih elemenata. Osnovan je i Virtualni centar za razvoj društvenog poduzetništva kao inovativni i kreativni alat za razvoj dijaloga OCD-a i donositelja odluka.

U projektnom elementu 1 „Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže“ osim uspostave Virtualnog centra za DP i osnivanja Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ održane su različite aktivnosti poput tribina, okruglih stolova, radionica, studijskih putovanja i sl. Kroz ove aktivnosti jačali su se kapaciteti organizacija civilnog društva, te suradnja i partnerstvo s brojnim dionicima društvenog poduzetništva. Također, u okviru ovog projektnog elementa mapirani su dionici društvenog poduzetništva.

U projektnom elementu 2 „Provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva“ održane su rasprave o stvarnim potrebama DP u lokalnoj zajednici, provedena su anketna istraživanja, te su održane fokus grupe vezano za 8 tema društvenog poduzetništva: Državna imovina u funkciji DP, Porezna politika i DP, DP u poljoprivredi DP, ranjive skupine i socijalne usluge, Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore, DP i mladi, DP i obrazovni sustav te Zakonodavni okvir DP.

U projektnom elementu 3 „Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene“ napravljena je analiza dokumenata i praksi društvenog poduzetništva, provedena su terenska i znanstvena istraživanja na temelju kojih je izrađeno nekoliko znanstvenih radova o DP:
⦁ From science to policy: How to support social entrepreneurship in Croatia
⦁ Impact of service learning on social entrepreneurship and youth employment in Croatia
⦁ Key challenges for further development of social entrepreneurship in Croatia
⦁ Braniteljske socijalno – radne zadruge kao potencijalni model društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
⦁ Stanje i perspektive razvoja društvenog poduzetništva: pogled kroz planove razvoja županija
⦁ Strategija razvoja društvenog poduzetništva – jesmo li na raskrsnici?

U projektnom elementu 4 „Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima“ najveći naglasak je bio stavljen na izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima za 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom:
⦁ Državna imovina u funkciji DP
⦁ Porezna politika i DP
⦁ DP u poljoprivredi
⦁ DP, ranjive skupine i socijalne usluge
⦁ Komunikacijski kanali DP, nositelja javnih politika, te instituti potpore
⦁ DP i mladi
⦁ DP i obrazovni sustav
⦁ Zakonodavni okvir DP

Izrađene smjernice prezentirane su putem radionica, o njima se raspravljalo u okviru debata, a u sklopu ovog projektnog elementa održano je i 8 radnih skupina, brainstorminga i konzultacije.

U projektnom elementu 5 “Provođenje analiza društvenog utjecaja intervencija“ izrađena je metodologija analize društvenog utjecaja intervencija, te je napravljena analiza društvenog utjecaja izrađenih smjernica za razvoj javnih politika za svih 8 tema intervencija. Održavane su i brojne aktivnosti poput radionica, konferencija i koordinacija OCD-a na kojima su predstavljene izrađene intervencije i metodologija.

U projektnom elementu 6 „Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka“ otvoren je javni poziv za uključivanje zainteresirane javnosti u strukturirani dijalog o DP, te je održano 8 strukturiranih dijaloga nastavno na prethodno spomenutih 8 tema društvenog poduzetništva obuhvaćenih projektom. Strukturirani dijalozi odvijali su se u sklopu aktivnosti projektnog elementa (okrugli stolovi, tematska radionica, stručna rasprava, regionalni koordinacijski sastanci). Osim strukturnih dijaloga održane su 4. radionice vezano za poticanje javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s OCD-ima u izradi javnih politika glede DP , 5. radionica kojima se podižu zagovarački kapaciteti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika, te su objavljena su i dva stručna članka („Strukturirani dijalog dionika DP“ i „Analiza društvenog utjecaja za razvoj DP“).

Također, u sklopu ovog elementa uveden je i Virtualni centar za društveno poduzetništvo koji će kao inovativni i kreativni alat poslužiti za daljnji razvoj dijaloga OCD-a i donositelja odluka i po završetku projekta, dok će „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ preuzeti ingerenciju projekta i postati relevantan sugovornik za izradu novih zakonskih rješenja kako bi se predloženo ugradilo u javne politike.

Ostvareni su sljedeći pokazatelji:
⦁ Broj lokalnih OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada – planirano 50, ostvareno 77
⦁ Broj lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do kraja projekta biti pridruženi u tematsku mrežu – planirano 120, ostvareno 169
⦁ Broj održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka – planirano 8, ostvareno 8
⦁ Broj volontera – planirano 100, ostvareno 166
⦁ Broj provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva – planirano 8, ostvareno 8
⦁ Broj provedenih znanstvenih istraživanja – planirano 4, ostvareno 4
⦁ Broj izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima – planirano 8, ostvareno 8
⦁ Broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija – planirano 8, ostvareno 8
⦁ Broj objavljenih znanstvenih članaka – planirano 4, ostvareno 4
⦁ Broj objavljenih stručnih članaka – planirano 2, ostvareno 2

Više informacija: socialbiz.cerura.hr

.