Aktivizam, Nekategorizirano

Ovogodišnji Nacionalni susret o beskućnicima u Rijeci

Povodom Svjetskog dana beskućnika, 10. listopada, Hrvatska mreža za beskućnike, osamnaest njenih članica i drugi dionici koji skrbe o beskućnicima provode aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem beskućnika i beskućništva.

I ove godine organiziramo Nacionalni susret o beskućnicima u Rijeci s kojeg ćemo pod sloganom „Ulica nije dom“ upozoriti javnost i donositelje odluka na svim razinama na sve veći broj beskućnika i osoba u siromaštvu koje preko noći mogu završiti na ulici te da beskućništvo nije samo problem pojedinaca, već i problem našeg društva – navodi HMB u najavi.

I ove godine želimo zahvaliti svim volonterima, suradnicima i donatorima koji nesebično pomažu rad organizacija koje diljem Hrvatske skrbe o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.
U protekle tri godine, HMB je u partnerstvu sa Pravnim fakultetom sveučilišta u Zagrebu, Institutom za društvena istraživanja Ivo Pilar i sedam OCD-a te u suradnji s članicama HMB-a provodila EU projekt „Nova perspektiva za beskućništvo“, u sklopu kojeg su na temelju sedam znanstvenih istraživanja izrađene smjernice za javne politike – ističe HMB.

U smjernicama preporučujemo: uključivanje osoba u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima stanovanja u zakonsku definiciju beskućnika u skladu s ETHOS tipologijom; donošenje nacionalnog plana za prevenciju i borbu protiv beskućništva; nacionalnog plana socijalnog stanovanja; dekriminalizaciju beskućništva; sustavno financiranje prihvatilišta, prenoćišta i drugih usluga za beskućnike; razvoj modela „Housing First/Stanovanje prvo“ i drugih usluga koje će doprinijeti prevenciji beskućništva te za učinkovitiju međuresornu suradnju u skrbi o beskućnicima na svim razinama.

S obzirom da je na Svjetski dan beskućnika i Svjetski dan mentalnog zdravlja u sklopu ovogodišnjeg, 17. po redu Nacionalnog susreta održat će se edukativno radionica „Mentalno zdravlje beskućnika“ budući da su mnoge osobe sa psihičkim smetnjama korisnici usluga prihvatilišta i prenoćišta. Drugi dan, predstavnici članica HHMB-a će sudjelovati na treningu „Housing First/Stanovanje prvo“, najprimjerenijem modelu za skrb o beskućnicima.

Na sam Svjetski dan beskućnika, ispred Poglavarstva Grada Rijeke, Korzo 16 točno u 10.00 sati, održat ćemo našu kratku javnu akciju – zaključuju u objavi.