Aktivizam, Nekategorizirano

Konferencija „Nova perspektiva za beskućništvo“ u Osijeku

Povodom Svjetskog dana beskućnika, 10. listopada, Hrvatska mreža za beskućnike organizira Nacionalni susret o beskućnicima. Ovogodišnji 16. nacionalni susret o beskućnicima održat će se u Osijeku u suradnji s Gradom Osijekom, Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije i Centrom za razvoj neprofitnih organizacija iz Zagreba. U okviru Susreta, dana 5. listopada s početkom u 19,00 sati u Kulturnom centru Osijek, Kneza Trpimira 2/a, održat će se dokumentarna predstava Crna vuna koju izvode Kolektiv Igralke i korisnici Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene građane Oaza iz Rijeke. Zainteresirani ulaznicu za predstavu mogu rezervirati na e-mail: ivana.tomas@osijek.hr

Drugi dan Susreta posvećen je projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“ koji HMB provodi u partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Udrugom Most, Centar za razvoj neprofitnih organizacija, Institutom za razvoj tržišta rada, Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza, Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu. Cilj je projekta unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koje će doprinijeti povećanju socijalne uključenosti beskućnika u RH. U okviru projekta, istraživački timovi Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar proveli su sedam znanstvenih istraživanja u kojima su sudjelovali korisnici prihvatilišta i prenoćišta, beskućnici koji borave na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje, osobe u nesigurnom i/ili neadekvatnom stanovanju, socijalni radnici centara za socijalnu skrb, stručni radnici prihvatilišta i prenoćišta, stručnjaci iz sustava zdravstva, zapošljavanja i policije, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini te građani.

Na Konferenciji „Nova perspektiva za beskućništvo“ koja će se održati 6. listopada u Dvorani Vikarijata u Osijeku bit će iznijeti glavni nalazi znanstvenih istraživanja te će se  prezentirati glavne smjernice koje bi trebale doprinijeti boljoj perspektivi ne samo za beskućnike nego i za sve dionike koji skrbe ili doprinose u skrbi o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.

Prijava na konferenciju OVDJE.

Projekt „Nova perspektiva za beskućništvo“ ugovoren je za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – Komponenta 1.

Ukupna vrijednost projekta je 3.592.999,27 HRK i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% te iz Državnog proračuna RH u iznosu od 15%. Projekt traje 36 mjeseci odnosno do 28.listopada 2023. godine.