Oznaka: Svjetski dan beskućnika

EHO Nekategorizirano

U Hrvatskoj je 2000 beskućnika, samo 420 mjesta u prihvatilištima

Po riječima izvršnog predsjednika Hrvatske mreže za beskućnike Zvonka Mlinara najteža je situacija u Zagrebu jer je, prema podacima Mreže, 700 do 1000 osoba koje su na ulici a često se Glavni kolodvor spominje kao najveće prenoćište u Zagrebu gdje u objektima i napuštenim vagonima boravi od 70 do 100 beskućnika.

Aktivizam Nekategorizirano

Konferencija „Nova perspektiva za beskućništvo“ u Osijeku

Na Konferenciji „Nova perspektiva za beskućništvo“ koja će se održati 6. listopada u Dvorani Vikarijata u Osijeku bit će iznijeti glavni nalazi znanstvenih istraživanja te će se  prezentirati glavne smjernice koje bi trebale doprinijeti boljoj perspektivi ne samo za beskućnike nego i za sve dionike koji skrbe ili doprinose u skrbi o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva.