EHO, Nekategorizirano

Održana završna konferencija projekta Platforma 50+

U Zagrebu je u ponedjeljak održana završna konferencija projekta “Platforma 50+”, projekta koji je suradnjom organizacija osoba s invaliditetom i akademske zajednice po prvi put proveo model unaprjeđenja javnih politika značajnih za osobe s invaliditetom utemeljenih na dokazima.

Projekt Platforma 50+, čiji naziv simbolizira 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI), predstavlja projektni izazov s kakvim se pokret osoba s invaliditetom do sada nije imao priliku suočiti. Naime, uvjeti Natječaja su bili tako profilirani da se zahtijevalo partnerstvo s najmanje jednom znanstvenom institucijom i najmanje 7 partnera. SOIH je ostvario partnerstvo s 11 saveza – Savezom društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, Savezom civilnih invalida rata Hrvatske, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savezom udruga za autizam Hrvatske, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskim savezom slijepih i Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba „Dodir“. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je partner kao znanstveno-istraživačka institucija.

Ugovor je bio sklopljen u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za razdoblje od 28. listopada 2020. do 28. listopada 2023. godine. Bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda iznose 390.239,50 eura (85%), dok iz Državnog proračuna RH iznose 68.865,79 eura (15%). Provedbena tijela bili su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Projekt se proveo u okviru tematskog područja „Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom”, a ciljevi su bili: ojačati društveni utjecaj organizacija osoba s invaliditetom u zaštiti prava i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom u RH; ojačati partnerstvo i suradnju između organizacija osoba s invaliditetom, akademske zajednice i javnog sektora te ojačati kapacitete organizacija osoba s invaliditetom za povećanje utjecaja na proces donošenja odluka, praćenje i izradu javnih politika od važnosti za osobe s invaliditetom.

Provedeni projektni moduli bili su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva; provedba tri znanstvena istraživanja; izrada smjernica za razvoj javnih politika; analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.

U okviru projekta provedena su tri znanstvena istraživanja: „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s KPOSI“, „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“ i „Asistivna tehnologija u 21. stoljeću – primjena i perspektive“.
Na konferenciji će voditelji istraživačkih timova s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstaviti rezultate sva tri provedena istraživanja.

U dijelu istraživanja koje se odnosi na usklađenost zakonodavstva s Konvencijom uočeno je da su postignuti vidljivi napreci, iako u područjima obrazovanja, rada i zapošljavanja, socijalne zaštite i životnog standarda, zdravlja te pristupačnosti, neovisnog življenja i uključenosti u zajednicu još uvijek postoje znatne potrebe za usklađivanjem.

Rezultati istraživanja koji se odnose na mapiranje sastavnica neovisnog življenja naglasili su važnost stručne podrške i edukacije roditelja i osoba s invaliditetom te pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju.

Također je naglašena potreba osiguranja preduvjeta za neometanu komunikaciju, orijentaciju, kao i značaj pristupačnosti građevina i javnoga prijevoza. Istaknuta je sporost promjena koje se događaju te nedovoljno razumijevanje stručnjaka i još uvijek nedovoljna senzibilizacija poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Vezano za istraživanje u području asistivne tehnologije rezultati pokazuju da je otežana dostupnost istih, da je skupa, ne postoji tehnička podrška prilikom nabave, loša je suradnja dobavljača s roditeljima i ostalim stručnjacima i ne postoji dostupnost stalne tehničke podrške.

Projekt Platforma 50+ pokazao je puno opravdanje i potrebu za emancipatorskim istraživanjem koje je imalo za cilj ne samo zabilježiti i predstaviti izazove dobivene istraživanjem i uključivanjem osoba s invaliditetom u procese već i pokrenuti promjene u svrhu unaprjeđenja kvalitete njihova življenja u zajednici, što je učinjeno kroz šest smjernica djelovanja. Takav princip zagovara Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom.