Hrvatska, Nekategorizirano

SOIH u okviru EU projekta Platforma 50+ predstavio tri važna znanstvena istraživanja

Na fotografiji Marica Mirić, voditeljica projekta, foto: NZRCD

U četvrtak su na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu predstavljena tri znanstvena istraživanja provedena u okviru EU projekta Platforma 50+ koji provodi Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) u partnerstvu s 11 nacionalnih saveza osoba s invaliditetom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Predstavljena su sljedeće tri istraživanja:
1. Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom
2. Mapiranje sastavnica neovisnog življenja
3. Asistivna tehnologija u 21. stoljeću primjena i perspektive.

Istraživanja su provedena u okviru velikog trogodišnjeg projekta PLATFORMA 50+ koji je u listopadu 2020. u ukupnoj vrijednosti od 3.459.128,79 kuna ugovoren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt Platforma 50+ predstavlja projektni izazov s kakvim se pokret osoba s invaliditetom do sada nije imao priliku suočiti, ističe SOIH. Naime, uvjeti poziva su bili tako profilirani da se zahtijevalo partnerstvo s najmanje jednom znanstvenom institucijom i najmanje 7 partnera. SOIH je ostvario partnerstvo s 11 saveza – Savezom društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, Savezom civilnih invalida rata Hrvatske, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savezom udruga za autizam Hrvatske, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskim savezom slijepih i Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba „Dodir“.
Posebno valja istaknuti da je za sva tri istraživanja koja će se provoditi u okviru Projekta Platforma 50+ partner Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, na kojem su i predstavljeni rezultati.

Očekivani rezultati trogodišnjeg projekta su: 6 provedenih ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, 6 lokalnih organizacija civilnog društva i drugih dionika iz različitih sektora pridruženih u tematsku mrežu do završetka projekta (uz već postojeće partnerstvo), 3 provedena znanstvena istraživanja, 6 objavljenih znanstvenih članaka, 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija, 2 objavljena stručna članka, 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka, 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima i 11 organizacija civilnoga društva sudjelovalo u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada.

Projekt je ugovoren na pozivu: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada