Nekategorizirano, Rad udruga

Mapirali smo resurse i potencijale za društveno-poduzetničke inicijative u našim centrima

Predstavljanje projekta Zgrada društvenog poduzetništva
Predstavljanje projekta Zgrada društvenog poduzetništva

Projekt „Društveno poduzetnički generator“ prošle je godine provodio Savez udruga Rojca iz Pule u partnerstvu sa Savezom udruga Molekula iz Rijeke. Željeli su stvoriti poticajno okruženje za razvoj društvenog poduzetništva u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji s posebnim naglaskom na osnaživanje društveno-kulturnih centara za društveno-poduzetničke inicijative kako bi na taj način ostvarili veći nivo samoodrživosti i učinkovitosti u provođenju svoje društvene misije.

Brojke vezane za projekt govore same za sebe. Tako su u sklopu projekta održane 3 edukativne radionice (jedna o društvenom poduzetništvu i poslovnom planiranju i dvije o pripremanju projekata za ESF), 2 istraživanja za mapiranje resursa i potencijala za društveno poduzetništvo u Društvenom centru Rojc i Savezu udruga Molekula, napravljena su 2 poslovna plana, održana konferencija i objavljen priručnik o društvenom poduzetništvu u Puli, održano studijsko putovanje u ACT Čakovec
te postavljen web sustav podrške www.dp-generator.org.

U aktivnostima projekta je sudjelovalo 116 osoba, 58 organizacija civilnoga društva, 2 umjetničke organizacije, 4 zadruge, 4 poduzeća, 3 odgojno obrazovne ustanove, 2 županijske agencije i jedna ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Broj sudionika veći od predviđenog

– Zadovoljni smo provedbom projekta. Suradnja s partnerskom organizacijom je bila jako dobra. Kako obje organizacije upravljaju društveno-kulturnim centrom, imali smo jedinstvenu polaznu osnovu, uzajamno razumijevanje, usklađenost ciljeva, poznavanje situacije na terenu i dobru usklađenost zadataka – priča Danijela Poropat, koordinatorica programa održivog razvoja u Rojcu istaknuvši kako su ostvarili sve predviđene rezultate.

– Broj sudionika u aktivnostima je bio čak veći od predviđenog. To sve pokazuje izraženu potrebu i velik stupanj zainteresiranosti za ovo područje. Posebno smo zadovoljni što smo ovim projektom uspjeli mapirati resurse i potencijale za društveno-poduzetničke inicijative u našim centrima, te što smo uspjeli napraviti poslovne planove za neke od tih inicijativa – ističe naglasivši kak je studijsko putovanje u ACT Čakovec bilo vrlo korisno jer su mogli vidjeti kako društveno poduzetništvo funkcionira u praksi, koje su mogućnosti i koji su mogući problemi na koje trebaju obratiti pažnju.

Podrška zainteresiranima

– Naša ambicija je također bila izgraditi sustav podrške za razvoj društvenog poduzetništva. Kao krajnji produkt stvorena je interaktivna web platforma „Društveno poduzetnički generator“ dostupna na web adresi: www.dp-generator.org. Ondje se objavljuju aktualnosti o društvenom poduzetništvu, a kao poseban sustav podrške na stranici koristi se aplikacija DPG savjetnik gdje se svatko može obratiti DPG savjetniku s pitanjem.
Priručnik o društvenom poduzetništvu podijeljen je sudionicima projekta, dostupan je i u bibliotekama SUR-a i SUM-a, te je podijeljen u Booksu Zagreb, knjižnicu ACT Grupe Čakovec, centrima Ka Matrix Karlovac, Pogon Zagreb i drugim udrugama te na web platformi.

Na taj način je priručnik dostupan i onima koji nisu sudjelovali direktno u projektu i onima koji će ga čitati nakon provedbe projekta.

Zahvaljujući provedenim aktivnostima, prvenstveno konferenciji i edukacijama, a najviše izgrađenom sustavu podrške, uspjeli smo steći povjerenje pa smo pozvani na učlanjenje u Mrežu sustava podrške za razvoj društvenog poduzetništva. Mreža će djelovati inter-regionalno, na području republike Slovenije i Hrvatske – kaže Poropat otkrivši kako su nakon završetka projekta partnerske organizacije sklopile sporazum o nastavku suradnje.

Nastavljaju razvijati poduzetničke ideje

– Predstavnici obje organizacije administriraju i vode web sustav podrške preko kojeg komuniciraju sa zainteresiranom javnošću. Obje organizacije i dalje rade na razvijanju mreže suradnji s dionicima u društvenom poduzetništvu.

Tijekom provedbe projekta razvili smo nekoliko poduzetničkih ideja koje nastavljamo razvijati.

U Savezu udruga Rojca, upravo radimo na pokretanju društvenog poduzeća i stvaranju pretpostavki za otvaranje kafića zajednice i hostela u Društvenom centru Rojc. S obzirom na naša razvojna usmjerenja, od ove godine uvedeno je radno mjesto „Koordinator programa održivog razvoja“ te je zaposlen „Projektni manager za društveno-poduzetničke inicijative“.

Morali dati otkaz projektnom manageru

Na žalost, zbog rezanja sredstava Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva i mi smo time bili direktno pogođeni pa smo morali uručiti otkaz projektnom manageru za društveno-poduzetničke inicijative. To je ujedno usporilo ili direktno onemogućilo neke naše planirane aktivnosti. U kontekstu održivog razvoja Društvenog centra Rojc, rezultati istraživanja provedenog unutar ovog projekta osnova su za planiranje programa i aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju bolje samoodrživosti. U skladu s tim razvijamo nove projekte – kaže Poropat.

Savez udruga Molekula pokrenuo je firmu „Molekularni proces j.d.o.o.“ koja je otvorena radi provedbe ugostiteljskih djelatnosti . Osim toga, firma je uz druge fizičke i pravne osobe u procesu osnivanja socijalne zadruge Humana Nova Rijeka, koja će upravljati Centrom za ponovnu uporabu Rijeka.

Dobro su se pripremili

Poropat ističe kako je važno biti objektivan i imati dobro planiranje na realnim osnovama.
– Nerealni ciljevi i loše isplanirane aktivnosti, obično zadaju puno problema u provedbi projekta. To znaju svi koji su se već opekli zbog svoje nepromišljenosti ili lošeg izbora partnera. Jako smo pazili na te stvari. Dobro smo se pripremili za ovaj projekt. Prethodno smo se educirali za pisanje europskih projekata. Izabrali smo partnera čiji rad poznajemo i s kojim dijelimo iste ciljeve.

Zajedno smo pažljivo razradili logičnu matricu, ravnomjerno raspodijelili projektne zadatke i dogovarali se oko svih pojedinosti tijekom provedbe projekta.

Tako da je naša suradnja bila jako dobra. Iskustvo pripreme, pisanja i provedbe projekta, uključujući izvještavanje i administriranje, dragocjeno je. Sasvim sigurno, ovo iskustvo će nam umnogome olakšat u apliciranju novih projekata, a također i ostvareni rezultati jer nam oni daju novu polaznu osnovu – ističe te dodaje kako su uspostavili suradnju s brojnim dionicima u području društvenog poduzetništva.

Povezivanja i umrežavanja

– Tijekom organizacije edukacija, a naočito konferencije, nastojali smo uključiti najrelevantnije: CEDRA, ACT, Zadruga za etično bankarstvo, Zadruga za dobru ekonomiju, Centar tehničke kulture Rijeka, Laboratorij za društvene inovacije, ImpactHub Zagreb, Fakultet ekonomije i turizma u Puli, Alfa Albona, Zadruge Praksa, Šparooga i drugi. Uspostavili smo posebnu suradnju s Istarskom razvojnom agencijom na čiji poziv smo se uključili u Mrežu info centara podrške za razvoj društvenog poduzetništva. Savez udruga Molekula je započeo razgovore s Primorsko goranskom županijom o suradnji u području razvoja društvenog poduzetništva za mlade te u suradnji s drugim organizacijama i pojedincima radi na pokretanju Centra ponovne uporabe.

Povezivanja i umrežavanja se najčešće i događaju pri provedbi projekata i to je možda najljepši dio svakog projekta jer potvrđuje da ono što radite ima smisla i da u okruženju imate podršku i partnere – zaključila je Poropat.

Maja Celing Celić