Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

VIDEO: EU projektom Međimurska županija dobila volonterski interventni tim za krizne situacije

treningACT Grupa, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i Srednja škola Čakovec održali su završnu konferenciju i predstavljanje rezultata projekta Za zajednicu – Volonterski interventni timovi u subotu, 26. siječnja 2019. godine.

U dvorani Srednje škole Čakovec predstavljeni su rezultati projekta kojeg su od kolovoza 2017. godine do siječnja 2019. godine u partnerstvu provodili ACT Grupa, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i Srednja škola Čakovec, a koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Raznovrsne aktivnosti projekta bile su usmjerene na uspostavu funkcionalnog volonterskog interventnog tima koji će, u slučaju katastrofa i kriznih situacija, pomagati pogođenom stanovništvu.

U interventni tim je uključeno 20 mladih volontera koji su educirani i osposobljeni za rad u kriznim situacijama. Osim stručnih edukacija koje su održavali stručnjaci u pojedinim područjima kao što su pružanje prve pomoći, spašavanje iz vode ili psihosocijalna podrška, članovi interventnog tima proveli su 2.237,5 volonterskih sati pomažući zajednici, što je korišteno i kao priprema za krizne situacije.

tim_cropOsim edukacije i osposobljavanja vrijednih članova interventnog tima, prekrasnih mladih ljudi koji su nesebično ulagali sebe, svoje vrijeme, znanja i vještine, kroz projektu je nabavljena radna oprema za članove interventnog tima, čamac za spašavanje te dva šatora za smještaj u kriznim situacijama. Na taj način ovaj projekt je omogućio bolju pripremljenost tima Gradskog društva Crvenog križa Čakovec za krizne situacije.

Dobre prakse i znanje o uključivanju mladih i njihovom osposobljavanju za članove interventnog tima uobličene su u priručnik za koordinatore volontera interventnih timova.

Priručnik sadrži volonterski program i sve informacije koje koordinator volontera interventnog tima mora posjedovati.

Priručnik će se upotrebljavati za pripremama novih generacija interventnih timova ali i omogućiti društvima Crvenog križa koji još nemaju svoje interventne timove ili ih žele unaprijediti da koriste „međimurski model” rada s mladima. (Izvor: ACT grupa)