EHO, Nekategorizirano

Obrazovanje za permakulturu u Hrvatskoj od 2023. godine

U srpnju 2022. započeo je projekt “Agilna otpornost zajednica” u sklopu kojeg su partnerske organizacije – udruge Hrvatska permakultura, Permakultura Dalmacija, Vestigium i Udruga za ekonomiju zajedništva – radile na unaprjeđivanju kvalitete obrazovanja za permakulturu u Hrvatskoj. Početkom lipnja 2023. zakazana je permakulturna konvergencija u Križevcima, a projekt završava 30. lipnja 2023, piše Nikola Bošnjak na perforum.info.

Ovladavanje permakulturnim gradivom i praksom može započeti na nekom predavanju ili kraćem uvodnom tečaju, odnosno proučavanjem literature, filmova i sadržaja na dostupnog na internetu. Tradicionalno i na strukturiran način obrazovanje za permakulturu započinje sudjelovanjem na tečaju koji se ponekad naziva 72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja (eng. 72-hours Permaculture Design Certificate course; skraćeno PDC). Te tečajeve mogu voditi diplomirani permakulturni dizajneri iz zemlje i inozemstva, a organiziraju ih u suradnji ili neovisno.

Osobe koje uspješno završe tečaj dobivaju međunarodno priznat certifikat koji vrijedi svugdje u svijetu te se smatraju početnicima u praksi permakulture i disciplini permakulturnog dizajniranja. No svrha tečaja nije certifikat sam po sebi, već usvajanje teorijskih znanja i stjecanje praktičnih vještina permakulturnog dizajniranja, te povezivanje s istomišljenicima.

Zatim je, uz praktičan rad na projektima uz pomoć i podršku mentora, moguće zaslužiti diplomu permakulturnog dizajnera. Tko se odluči za taj put treba imati najmanje dvije godine iskustva u radu na permakulturnim projektima uz dogovoreno mentorstvo nekog diplomiranog permakulturnog dizajnera. Diploma se dodjeljuje nakon prezentacije diplomskog rada na permakulturnoj konvergenciji. To je okupljanje praktičara permakulture (kako onih s certifikatom, tako i onih s diplomom) kojima osoba koja želi diplomu prezentira svoj rad.

Prva nacionalna konvergencija u Hrvatskoj, 2010. godine

Prema pravilima koja se objavljuju uz najavu svake konvergencije, osoba koja se prijavila za stjecanje diplome treba predati svoj diplomski rad na evaluaciju mentoru i još jednom diplomiranom permakulturnom dizajneru koji će prisustvovati konvergenciji u ulozi neovisnog evaluatora, kako bi oni do konvergencije mogli pripremiti svoje mišljenje. Evaluatora ne biraju sami kandidati, nego ih dodjeljuju nositelji permakulturnih diploma angažirani oko konvergencije.

Nakon prezentacije diplomskog rada i razgovora o dizajniranim i ostvarenim projektima u portfelju, praktičari permakulture okupljeni na konvergenciji na prijedlog mentora i evaluatora odlučuju o dodjeli diplome.

Dodjeljivanjem diplome permakulturnog dizajnera/ice permakulturna zajednica okupljena na konvergenciji osobi priznaje da može voditi 72-satne tečajeve, profesionalno se baviti permakulturnim dizajniranjem i sudjelovati u permakulturnim projektima, te drugim praktičarima permakulture biti mentor/ica.

Cjelokupan članak s popisom diplomiranih permakulturnih dizajnera/ica pročitajte na perforum.info.

Članak je objavljen u sklopu projekta AGILNA OTPORNOST ZAJEDNICA kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.