Nekategorizirano

Radna skupina definirala ključna postignuća i izazove

Sastanak je održan kroz rad u podskupinama
Sastanak je održan kroz rad u podskupinama

U ponedjeljak 10. listopada 2016. u Zagrebu održan je sastanak članova Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

Članovi Radne skupine na sastanku su kroz rad u podskupinama koje su definirane sukladno područjima postojeće Strategije (Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, Civilno društvo i sudionička demokracija, Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj, Djelovanje i razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu) koristeći inovativne metode rasprave definirali ključna postignuća te izazove u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016. kao i prijedloge ključnih prioriteta nove Nacionalne strategije.

Daljnji koraci u izradi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021. uključuju evaluaciju važeće Strategije koja je u tijeku, daljnji rad Radne skupine te javna savjetovanja o nacrtu nove Strategije.

Radna skupina je operativno tijelo sastavljeno od predstavnika tijela državne uprave, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, zaduženo za predlaganje ciljeva, mjera i aktivnosti Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

Zadaća Radne skupine je izraditi nacrt Nacionalne strategije za javno savjetovanje, te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi prijedlog Nacionalne strategije koji će se uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Izvor : Ured za udruge Vlade RH