Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Vlada RH pokreće izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

Vlada Republike Hrvatske na 42. sjednice održanoj 4. veljače 2021. donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027, prenosi Ured za udruge.

Ovom Odlukom zadužuje se Ured za udruge da izradi Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. Naime, Uredbom o Uredu za udruge (NN 34/12 i 63/19) propisan je djelokrug rada Ureda za udruge koji obuhvaća i izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (NN 10/21)