Nekategorizirano

Otvoreni Dani otvorenih vrata udruga

Izvor i foto: HINA
Izvor i foto: HINA

Dani otvorenih vrata udruga, koji su u ponedjeljak otvoreni konferencijom “Uloga udruga u društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju”, okupili su predstavnike organizacija civilnog društva i javne vlasti koji bi trebali razmotriti prioritete Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okružja zarazvoj civilnog društva za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

“Stvaranje poticajnog okružja za razvoj civilnog društva jedna je od pretpostavki mjerila demokracije i stabilnog političkog sustava u svakoj zemlji. Vlada je svjesna da je misija organizacija civilnog društva aktivno sudjelovati u izgradnji uključivog, otvorenog i bogatog okružja i osvještenog društva, ali ne samo u donošenju odluka, nego i u ravnopravnom korektivu koji treba postojati u društvu i biti spona između građana i javnog sektora”, rekao je potpredsjednik Vlade Božo Petrov.

Vladin ured, podsjetio je, već tradicionalno organizira Dane otvorenih vrata koji će se održati kroz iduća tri dana. Oni bi trebali doprinjeti transparentnosti javnosti, ali i radu udruga koje djeluju u Hrvatskoj. Udruge su, kaže, promicatelj javnosti, transparentnosti i korektiv u demokratskom razvoju društva te u političkom djelovanju.

Zamjenica ravnatelja Vladina ureda za udruge Vesna Lendić Kasalo kazala je kako im je važno u javnosti prikazati brojnost i upornost udruga. “U Hrvatskoj ima 53.000 udruga, neke su jako aktivne, neke manje, a neke pred gašenjem, no stalno se osnivaju nove”, rekla je Lendić Kasalo.

U fokusu prijepodnevnog dijela konferencije bit će, najavila je, rasprava o prioritetima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okružja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2017. do 2021.

U poslijepodnevnom dijelu konferencije trebali bi se raspraviti novi modeli financiranja programa i projekata organizacija civilnog društva. Također su organizirane tri paralelne rasprave o djelovanju organizacija civilnog društva u međunarodnom kontekstu i njihov utjecaj na kreiranje i provedbu javnih politika. Organizira se i rasprava o vidljivosti programa udruga u javnosti, te o praksi hrvatskih sudova vezanoj za ostvarivanje prava na slobodno udruživanje.

“Sve što radimo usmjereno je prema boljoj budućnosti udruga, no ove smo godine htjeli skrenuti pozornost i na povijest udruživanja u Hrvatskoj, poglavito u gradu Zagrebu”, kazala je Lendić Kasalo. (HINA)