EHO, Nekategorizirano

Hrvatski savez slijepih: Bijeli štap spao je na prosjački

Izvor i foto: HINA
Izvor i foto: HINA

Hrvatski savez slijepih zatražio je u utorak od Vlade da iz smanjenja sredstava namijenjenih Nacionalnoj zakladi za civilno društvo izuzme udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom te zakonom uredi njihovo financiranje, upozorivši da im je zbog smanjenja sredstava “Bijeli štap spao na prosjački” te im prijeti zatvaranje.

U pismu Predsjednici Republike te predsjednicima i potpredsjednicima Vlade i Sabora, iz Upravnog odbora Hrvatskog saveza slijepih navode kako im pišu u ime 6.200 slijepih osoba u Hrvatskoj zabrinutih zbog nebrige i zanemarivanja države, s obzirom da ih većina nema sredstava “niti za podnošljivo siromaštvo”.

Upozoravaju da slijepi nemaju pravo na osobne invalidnine, da udruge u kojima ostvaruju neka svoja prava i od kojih dobivaju neke socijalne usluge mjesečno gube sredstva s kojima financiraju svoj rad, “tako da će ljeto donijeti zatvaranje većine udruga, a naša krovna udruga pod utjecajima famozne uredbe kojom su smanjena sredstva civilnom društvu, jedva će dočekati jesen”. “Uskoro će Hrvatski Savez slijepih obilježiti 70 godina postojanja, a jedina moguća i izgledna manifestacija povodom te obljetnice bit će ključ u bravu”, kažu u priopćenju.

Iz Saveza slijepih ističu kako su već ukazivali da se udruge osoba s invaliditetom ne bi trebale tretirati kao sve ostale udruge civilnog društva, budući da o radu ovih udruga ovisi ostvarivanje niza prava osoba s invaliditetom. “Ako je postojala volja da se financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa i Olimpijski odbor uredi zakonski, onda smo sigurni da se može na održiv način urediti i financiranje udruga i saveza osoba s invaliditetom”, tvrde.

Napominju kako je briga o osobama s invaliditetom odgovornost države, koja ju je u velikoj mjeri prenijela na udruge i saveze, pri čemu se sada ostavljaju odgovornosti, a uskraćuju sredstva za njihovo izvršavanje. “Mi smo svjesni da treba štediti te da treba smanjiti deficit, ali se pitamo da li se to mora raditi upravo preko najranjivijih skupina u društvu. Nije nam jasno kako malo razumijevanja i suosjećanja postoji u institucijama vlasti prema teškoćama s kojima se osobe sa invaliditetom susreću u životu”, navode u priopćenju.

Stoga traže izmjenu Uredbe o lutrijskim sredstvima, usvojenu krajem travnja na telefonskoj sjednici Vlade, te da se iz smanjenja sredstava Nacionalnoj zakladi za civilno društvo izuzmu udruge osoba sa invaliditetom, “budući da te udruge odrađuju posao države, te skrbe i brinu o spomenutim osobama”. Također, traže i da se financiranje ovih udruga sustavno uredi zakonom, nacrt kojega su spremni, u suradnji sa drugim savezima, predložiti resornom ministarstvu i Saboru.

“Razgovori sa gđom Bernardicom Juretić, ministricom socijalne politike i mladih, te s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva pokazali su veliki stupanj razumijevanja za teškoće s kojima se osobe s invaliditetom susreću u hrvatskom društvu, ali razumijevanje bez konkretne akcije neće spriječiti gašenje udruga koje se brinu o osobama s invaliditetom. Možda smo u spomenutim razgovorima dobili dozu ohrabrujućeg optimizma, no dno na kojemu živimo preblizu je i nema vremena za duga čekanja”, zaključuju u Hrvatskom savezu slijepih.