Oznaka: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba