Nekategorizirano, Rad udruga

Udruge i građani bitni su čimbenici u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima

Edukaciji je prisustvovalo 12 polaznika
Edukaciji je prisustvovalo 12 polaznika

Peta edukacija za članove udruga u sklopu projekta “B.transparent” na temu “Javna sučeljavanja i pregovaranja”, održana je 13. lipnja 2016. godine u Jasenicama.

Voditeljica edukacije je bila Zvjezdana Bajić, predsjednica Udruge „ZvoniMir“ koja je govorila o tome kako su udruge i građani bitni čimbenici u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima zbog svojih specifičnih znanja i stručnosti kojima bi mogli biti od velike koristi tijelima lokalne vlasti pri donošenju odluka o upravljanju.

Ovoj edukaciji koja se bavila informiranjem građana i udruga o teorijskom dijelu javnih sučeljavanja i pregovaranja prisustvovalo je 12 polaznika.

Udruge i građani bili su upoznati s načinom na koji grupe (ili individue) mogu utjecati na odluke o svim društvenim čimbenicima (političkim, ekonomskim i društvenim) putem različitih aktivnosti kao što su medijske kampanje, javni govori i stvaranje grupa koje će definirati i djelovati na probleme zajednice.

– S ovom edukacijom završili smo ciklus edukacija za članove OCD-a s područja Novigradskog i Karinskog mora. Članovi OCD-a su dobili važne informacije i znanja o temama koje su potrebne i važne za uključivanje OCD-a u procese donošenja odluka te smo ovim putem ojačali njihove kapacitete kako bi se osjećali kompetentnije za uključivanje i komentiranje procesa donošenja odluka – kažu u udruzi Eko Zadar koja je nositelj projekta „B.transparent.

Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.