Nekategorizirano

Edukacija manjinskih vijećnika

Edukacije su održane u Sisku i Kninu
Edukacije su održane u Sisku i Kninu

U okviru projekta Srpskog nacionalnog vijeća, “Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava” u Sisku je 18. travnja održan drugi edukacijski modul na temu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

O važnosti tog akta za manjine govorio je Ljubomir Mikić iz Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, koji je neko vrijeme bio i u Ministarstvu uprave, prenose Novosti.

Govoreći o razvoju manjinskog zakonodavstva u Hrvatskoj, Mikić je posebnu pažnju posvetio ukazivanju na mnoga netočna shvaćanja koja pripadnici manjina imaju o svojim pravima.

Jedno od njih je i pitanje prava na službenu upotrebu jezika i pisma u sredinama u kojima živi više od 33 posto pripadnike neke manjine, a to je slučaj s 27 općina i gradova.

– Ipak, pravo na upotrebu jezika se odnosi na samo sedam manjina: talijansku, mađarsku, srpsku, češku, slovačku, ukrajinsku i rusinsku – rekao je Mikić, koji je potom naglasio i da je pozivanje na manjinsku pripadnost prilikom prijave na natječaje za posao predviđeno samo za službu u državnoj upravi i pravosudnim tijelima.

Budući da se u praksi ne primjenjuje razmjerna zastupljenost, u službama pojedinih sredina, u kojima živi određeni postotak neke manjine, često se zaposli samo jednog pripadnika manjine. Mikić je okupljenima objasnio i zadatke manjinskih vijeća, što mnogima ni nakon 13 godina od izbora prvog saziva nije jasno jer se u svojim programima preklapaju s manjinskim organizacijama.

Spomenka Đurić, voditeljica projekta, i Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, organizacije koja je SNV-u partnera u ovom projektu, najavile su da će naredna dva modula imati praktičan karakter. Kroz njih će se analizirati stanje u vijećima i razrađivati prijedlozi i moguća rješenja. Sudionici modula složili su se oko kvalitete i korisnosti projekta.

– Predavanja su bila vrlo korisna i razjasnila su nam nejasnoće vezane uz rad vijeća – kazala nam je Jelena Tahiri iz županijskog vijeća albanske manjine. Svoje zadovoljstvo izrazila je i Marija Mulanović Smolčić, predstavnica češke manjine u Sisku, ali i predavač Ljubomir Mikić.

Dva dana kasnije edukacija na temu izazova primjene manjinskog zakonodavstva nakon ulaska Hrvatske u EU i unapređenja efekata institucija političkog predstavljanja manjina preko vijeća održana je i u Kninu. Predavačica je bila Antonija Petričušić sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.