Nekategorizirano, Rad udruga

EU projektom smo ostvarili suradnju s organizacijama s kojima do sada nismo surađivali

Radionica za predstavnice organizacija na temu promjene u Obiteljskom zakonu i njegova provedba u praksi
Radionica za predstavnice organizacija na temu promjene u Obiteljskom zakonu i njegova provedba u praksi

Centar za žene žrtve rata „ROSA“ Zagreb prošle je godine provodila projekt “Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja”.

Partneri na ovome projekte bili su im Autonomna ženska kuća Zagreb – Žene protiv nasilja nad ženama Zagreb, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ Pakrac te Udruga žena „Nit“ Korenica.

Ovim se projektom željelo povećati kapacitete ženskih OCD-a na području Grada Zagreba, Požeško-slavonske i Ličko-senjske županije za pružanje pomoći i podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju te jačati partnerstvo i suradnju s ostalim dionicima u navedenim županijama koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju

– Tijekom provedbe projekta provele smo pilot program Koordinirane intervencije institucija i OCD-a u zajednici za žene koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju čime se doprinijelo boljoj suradnji OCD-a, institucija i drugih dionika u lokalnim zajednicama u socijalnom uključivanju žena žrtvi rodno utemeljenog nasilja i diskriminacije. Nakon završetka projekta nastavile smo s provedbom programa – kaže Stela Šimić iz Centra za žene žrtve rata „ROSA“ Zagreb.

Također, održan je niz edukacija za organizacije civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju koje će ojačati njihove kapacitete za budući rad.

– U veljači je održana radionica za predstavnice organizacija na temu promjene u Obiteljskom zakonu i njegova provedba u praksi. Na radionici je sudjelovalo 27 predstavnica iz 13 organizacija iz područja cijele Hrvatske. Provedba projekta omogućila nam je uspostavljanje sustava educiranja i praćenja rada volonterki koji ćemo nastaviti dalje razvijati kroz buduće projekte. Upravo oranizacija rada volonterki na projektu omogućila nam je suradnju s organizacijama s kojima do provedbe ovog projekta nismo surađivale. Obzirom na dobra iskustva projekta i suradnju koju smo ostvarile, u planu je priprema novog projekta kojim ćemo dalje nastaviti razvijati suradnju – zaključila je Šimić.

Projekt je proveden u sklopu natječaja Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga, a financirala ga je Europska unija sa 729.702 kuna.

Maja Celing Celić