Nekategorizirano, Svijet

Europska komisija objavila novi Kodeks o suzbijanju dezinformacija

Europska komisija objavila je novi, revidirani Kodeks o suzbijanju dezinformacija, jedan od ključnih dijelova paketa instrumenata za borbu protiv širenja dezinformacija u Europskoj uniji.

Među 34 potpisnika su velike internetske platforme, prije svega Meta, Google, Twitter, TikTok i Microsoft, te niz drugih dionika kao što su manje ili specijalizirane platforme, sektor internetskog oglašavanja, poduzeća za oglasne tehnologije, provjeravatelji činjenica, civilno društvo ili oni koji nude specifično stručno znanje i sustave za borbu protiv dezinformacija. Poboljšanim i sveobuhvatnijim Kodeksom nastoje se ukloniti nedostaci prethodnog iz 2018., odnosno uvode se zahtjevnije i jasnije definirane obveze i mjere koje se temelje na praktičnim iskustvima iz proteklih godina.

Novi Kodeks sadržava obveze koje se odnose na:

– širenje kruga sudionika jer se Kodeks ne odnosi samo na velike platforme nego uključuje i niz raznih dionika koji imaju ulogu u ublažavanju širenja dezinformacija, a novi su potpisnici dobrodošli
– prekid financijskih poticaja širenju dezinformacija tako da se pronositeljima dezinformacija onemoguće prihodi od oglašavanja
– obuhvaćanje novih manipulativnih ponašanja kao što su lažni računi, botovi ili zlonamjerni krivotvoreni sadržaji (deep fakes) kojima se šire dezinformacije
– jačanje položaja korisnika boljim alatima za prepoznavanje, razumijevanje i prijavljivanje dezinformacija
– opsežnije provjeravanje činjenica u svim državama članicama i na svim jezicima Unije uz poštenu naknadu provjeravateljima za njihov rad
– transparentnije političko oglašavanje zahvaljujući boljem označavanju oglasa i iznošenju podataka o sponzorima te trošku i razdoblju oglašavanja kako bi korisnici mogli lako prepoznati političke oglase
– bolju potporu istraživačima otvorenijim pristupom podacima platformi
– evaluiranje utjecaja Kodeksa primjenom djelotvornog okvira za praćenje i redovitim izvješćima koje će platforme dostavljati o ispunjavanju svojih obveza
– osnivanje centra za transparentnost i radne skupine kako bi se dobio jednostavan i jasan pregled provedbe Kodeksa na temelju kojeg će se on moći prilagođavati budućim promjenama.

Cilj je da ovaj Kodeks bude priznat kao kodeks ponašanja u okviru Akta o digitalnim uslugama kako bi se ublažili rizici od dezinformacija za vrlo velike internetske platforme.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3664  (Izvor: Ministarstvo kulture i medija)