EHO, Nekategorizirano

Hrvatska nije provela 31 posto presuda Europskog suda za ljudska prava

Presude Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) imaju veliki utjecaj na zaštitu temeljnih ljudskih prava građana i građanki koji su žrtve kršenja prava ali i društva u cjelini. Države potpisnice Europske konvencije o ljudskim pravima dužne su promijeniti zakone i praksu i na taj način osigurati da se utvrđeno kršenje ljudskih prava ne ponavlja. Kako bi se to postiglo, tužene države su dužne razviti instrumente koji će osigurati da se svaka presuda u potpunosti izvrši ne bi li se spriječile potencijalne buduće, takve i/ili slične povrede, priopćila je Kuća ljudskih prava Zagreb.

Prepoznajući važnost pravilne implementacije presuda ESLJP, European Implementation Network (EIN), europska mreža organizacija za ljudska prava, izradila je web stranicu sa statističkim podacima svake zemlje o postotku uspješnosti odnosno neuspješnosti izvršenja presuda ESLJP. Na karti Europe prikazano je 47 država potpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima i broj neizvršenih presuda ESLJP-a koje još uvijek nisu implementirane. Boja predstavlja udio “vodećih (eng. Leading)” slučajeva u posljednjih deset godina u kojima utvrđeni sistemski problem kršenja temeljnih ljudskih prava nije u potpunosti riješen. Vodeći predmeti su oni koji ukazuju na sustavno i značajne probleme koji zahtijevaju usvajanje novih općih mjera u cilju izbjegavanja ponavljanje kršenja prava utvrđenih presudama ESLJP-a. za razliku od “repetativnih (eng. Repetitive)” koji se svrstavaju u već formiranu grupu presuda iste problematike. Što je tamnija nijansa crvene, to je zemlja lošija u rješavanju sustavnih i značjanih kršenja ljudskih prava koja su utvrđena presudama ESLJP.

Na razini država članica Vijeća Europe trenutačno je 1220 “vodećih” predmeta koji čekaju izvršenje, od čega čak 43% “vodećih” presuda Suda donesenih u posljednjih 10 godina još uvijek nije izvršeno. Hrvatska u ovom trenutku u proceduri pred Odborom ministara Vijeća Europe ima 84 presude, od čega su čak 31 posto presuda tzv. “vodeći” slučajevi. Drugim riječima, ESLJP je u 36 predmeta utvrdio da Hrvatska ima značajan i sustavan problem s poštivanjem ljudskih prava zajamčenih Europskom konvencijom. Za više informacija o svakoj zemlji kliknite na kartu da biste vidjeli pojedinačne stranice zemalja dok statističke podatke za Hrvatsku može naći ovdje. Više o presudama ESLJP možete pročitati u posljednjem izvještaju Kuća ljudskih prava Zagreb na ovu temu: Pregled odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava za 2019 godinu.