EHO, Nekategorizirano

Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije

un_crUN Women u suradnji s radnom skupinom UN Inter-Agency Network on Youth Development-a proslavio je objavljivanje CEDAW – Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena prilagođenu mladima za mlade. Radi se o verziji koja objašnjava zašto je CEDAW važan za mlade, opisuje njezin utjecaj na zagovaranje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena i djevojaka diljem svijeta, te rezimira članke CEDAW-a, uključujući i posebne vrste diskriminacije koje moraju biti zaustavljene, te opisuje način na koji je CEDAW implementirana i nadgledana, prenosi Vox Feminae.

– Sve dok postoji diskriminacija žena i djevojaka, postojat će rodna nejednakost. Uklanjanje diskriminacije kamen je temeljac svega našeg posla. Vidimo mlade ljude kao vođe promjena u postizanju jednakosti spolova – kaže izvršna direktorica UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Mlade žene, mladi muškarci te organizacije vođene mladima imaju ulogu primorati svoje vlade da preuzmu odgovornost za poštivanje i zaštitu ljudskih prava svih žena i djevojaka.

– Rodna ravnopravnost nije usluga, već osnovno ljudsko pravo. Mnogi mladi moje generacije, a posebice mlade žene, ne znaju što je CEDAW te nisu informirane o tome koja ljudska prava imaju. Zbog toga je CEDAW za mlade toliko važan – izjavila je koautorica CEDAW za mlade Pooja Khanna.

Od 2016. CEDAW je ratificiralo 189 zemalja članica UN-a. Diljem svijeta CEDAW je poslužila kao ključno oruđe za poboljšanje ženskih prava, pružajući osnovu za sudske odluke te ustavne, zakonske i političke reforme na razini država.