Nekategorizirano, Svijet

Lakši pristup javnim uslugama na internetu za osobe s invaliditetom i starije

P-H20151203000784Internetske stranice i aplikacije tijela javne uprave, bolnica, sudova i drugih tijela javnog sektora morat će biti dostupne svima, po novim europskim pravilima usvojenim ovaj tjedan u Europskom parlamentu.

Direktiva o lakšem pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora, koja je već usuglašena između Europskog parlamenta i Vijeća EU-a, trebala bi osobama s invaliditetom i starijima omogućiti lakši pristup podacima i uslugama na internetu, primjerice podnošenje porezne prijave, apliciranje za socijalnu naknadu, isplatu plaće ili upis na sveučilište.

“Danas smo osigurali da e-vlada bude dostupna svima. Jednako kao i fizički pristup vladinim zgradama, tako bi dostupne trebale biti i digitalne usluge. Riješili smo javnu stranu dostupnosti interneta, ali internet je puno više od vladinih internetskih stranica i aplikacija. Trebamo reformu i sektora privatnih usluga, od banaka do televizijskih postaja i privatnih bolnica. Nadam se da ćemo uskoro usvojiti Europski zakon o dostupnosti, tako da i javne i privatne usluge budu dostupne svim našim građanima”, kazala je izvjestiteljica Dita Charanzova (ALDE, CZ).

Po novim pravilima, internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora, od administracija, sudova i policije do javnih bolnica, sveučilišta i knjižnica, morat će biti u skladu sa zajedničkim standardima dostupnosti. Zastupnici su osigurali da aplikacije na mobilnim uređajima, kao što su pametni telefoni i tableti, moraju također biti u skladu s tim pravilima.

Tijela javnog sektora morat će imati i redovito ažurirati “detaljnu, obuhvatnu i jasnu izjavu o dostupnosti” kako bi se osiguralo da njihove internetske stranice i aplikacije budu u skladu s direktivom, uključujući objašnjenje za one dijelove sadržaja koji nisu dostupni i razloge za to. Korisnicima će se morati omogućiti pružanje povratnih informacija kako bi mogli prijaviti probleme s poštivanjem propisa i zatražiti informacije ako je neki sadržaj nedostupan.

Neke vrste sadržaja isključene su iz obuhvata direktive, ali samo ako nisu potrebni za administrativne procese, poput formata uredskih datoteka ili arhiviranog sadržaja. Zastupnici su se pobrinuli da i takav sadržaj mora biti dostupan svim korisnicima ako oni to zatraže.

Tijela javnog sektora morat će dati “primjeren odgovor na svaki zahtjev u razumnom vremenskom roku” te uputiti na link za proceduru u slučaju neodgovarajućeg odgovora. Države članice morat će odrediti tijelo za praćenje i provedbu ovih pravila.

Gotovo 80 milijuna ljudi u EU ima neki invalididet, a kako populacija stari, broj ljudi s invaliditetom ili poteškoćama u pristupu internetu povezanim s dobi mogao bi porasti na 120 milijuna do 2020. godine.

Nakon što direktiva bude objavljena u Službenom listu EU-a, države članice morat će je ugraditi u svoja nacionalna zakonodavstva u roku 21 mjeseci od njezina stupanja na snagu. Tada će imati 12 mjeseci za primjenu pravila za nove internetske stranice, 24 mjeseca za postojeće stranice i 33 mjeseca za mobilne aplikacije tijela javnog sektora.

Jakovčić: Osobama s invaliditetom olakšati pristup internetu

Zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić podržao je u govoru na plenarnoj sjednici ova nova pravila.

Sljedeći korak, poručio je, treba biti uvođenje slobodnog interneta za sve.

“Imam dugogodišnje iskustvo suradnje s građanima s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom te s njihovim udrugama. Prisjećam se koliko su se ti građani obradovali mobilnim, a potom i pametnim telefonima. Dobro su mi znani i koraci koji su uslijedili u olakšavanju pristupa građanima s invaliditetom javnoj administraciji i mogućnosti koje su otvorene uvođenjem e-plaćanja računa”, kazao je.

“Proteklih 20 godina snažno sam podržavao tehnološki napredak na korist građana i omogućavanje života bez barijera. Podržavam stoga i nastojanja EU-a da, olakšavanjem pristupa internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora, unese novu kvalitetu u život osamdesetak milijuna Europljana s invaliditetom. Sljedeći korak, koji je najavio i predsjednik Europske komisije Juncker, mora biti slobodni internet za sve”, poručio je Jakovčić, kako je priopćio njegov ured. (HINA)