Nekategorizirano, Svijet

Nova pravila EU-a za državne potpore u području zaštite klime

Europska komisija je u srijedu objavila nove smjernice o državnim potporama koje će državama članicama olakšati investicije u obnovljive izvore energije i projekte koji doprinose ispunjavanju klimatskih ciljeva.

Nova pravila formalno će biti usvojena u siječnju sljedeće godine i od tada će se moći primjenjivati.

“Europi će trebati velike održive investicije za potporu klimatskoj tranziciji. Iako će znatan dio investicija dolaziti od privatnog sektora, javne potpore trebale bi osigurati bržu zelenu tranziciju”, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager.

Nova pravila o državnim potporama za ekološke projekte trebaju pomoći u dekarbonizaciji gospodarstva. Potpore se otvorene za sve tehnologije i mjere koje mogu pridonijeti ispunjavanju ciljeva iz Europskog zelenog plana. To uključuje obnovljive izvore energije, mjere za energetsku efikasnost, pomoć za čistu mobilnost, infrastrukturu, cirkularno gospodarstvo, smanjenje onečišćenja, zaštitu i očuvanje bioraznolikosti te mjere koje bi trebale osigurati sigurnost opskrbe energijom.

Europska unija namjerava smanjiti emisije stakleničkih plinova za 55 posto do 2030. u odnosu na 1990. godinu, a cilj je da do 2050. postane klimatski neutralna. Za to će trebati goleme investicije iz privatnog i javnog sektora.

Smjernice određuju uvjete pod kojima se državne potpore koju dodjeljuju države članice u području klime, zaštite okoliša i energije mogu smatrati kompatibilnom s jedinstvenim tržištem.

Europska komisija je zadužena za nadgledanje državnih potpora kako bi osigurala da te potpore ne narušavaju tržišno natjecanje. (Hina)